Vereisten voor een zakenvisum voor China visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Voor een noodpaspoort beoordeelt de ambassade per aanvraag of dit wordt geaccepteerd, of dat toch een regulier paspoort vereist is. Het paspoort moet:

  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten: twee tegenover elkaar liggende én de volgende pagina moeten leeg zijn
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

  De gewenste geldigheid van het visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn op het moment van de visumaanvraag:

  • Aangevraagde geldigheid visum 3 maanden: geldigheid paspoort 7 maanden
  • Aangevraagde geldigheid visum 6 maanden: geldigheid paspoort 10 maanden

 2. Pasfoto's

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Uitnodiging

  De uitnodigingsbrief van het Chinese bedrijf dat de aanvrager gaat bezoeken. Het mag een kopie zijn. 
  De uitnodigingsbrief moet:

  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager bevatten
  • In- en uitreisdatum vermelden
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De stempel van het Chinese bedrijf bevatten

  Een voorbeeld is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket.

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 6. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging.

 7. Persoonlijk reisplan

  De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
  Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager.

 8. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Let op: dit formulier moet enkelzijdig geprint worden, de achterzijde van elke pagina moet volledig blank zijn.

 9. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Double entry visum

  Als u een visum aanvraagt voor twee inreizen (double entry) dan moet de uitnodiging van het Chinese bedrijf tevens de twee in- en uitreis data plus een gedetailleerde omschrijving van de reden van beide bezoeken weergeven.

  Gebruikt u hiervoor de voorbeeldbrief die is opgenomen in het visum.nl aanvraag pakket.

 11. Zakelijke uitnodigingsbrieven service

  visum.nl kan de juiste zakelijke uitnodiging (Visa Notification Letter) verzorgen als ook het Chinese visum via ons wordt aangevraagd. Als u wilt dat wij uw uitnodiging verzorgen dan moet u de 'Applicant Itinerary and Declaration Letter' en het Orderformulier China Uitnodiging' (Visa Notification Letter- officiële Chinese Overheidsuitnodiging) invullen, uitprinten en ondertekenen. Die stuurt u vervolgens samen met alle andere visumbenodigdheden naar ons op. De betreffende formulieren vindt u in het visum.nl-aanvraagpakket. Momenteel duurt het acht werkdagen om de uitnodiging én het visum te verzorgen vanaf de daadwerkelijke ontvangst van de visumaanvraag op ons kantoor in Den Haag.

 12. Technische werkzaamheden

  De ambassade stelt mogelijk aanvullende eisen aan aanvragers die een uitnodiging hebben waarin technische werkzaamheden worden vermeld. Tijdens de behandeling van de visumaanvraag zullen deze eventuele vereisten bekend worden gemaakt.

 13. Aanvragers met Chinese ouder(s)

  Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

Vereisten voor een toeristenvisum voor China voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Voor een noodpaspoort beoordeelt de ambassade per aanvraag of dit wordt geaccepteerd, of dat toch een regulier paspoort vereist is. Het paspoort moet:

  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten: twee tegenover elkaar liggende én de volgende pagina moeten leeg zijn
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen


  De gewenste geldigheid van het visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn op het moment van visumaanvraag:

  • Aangevraagde geldigheid visum 3 maanden: paspoort moet 7 maanden geldig zijn
  • Aangevraagde geldigheid visum 6 maanden: paspoort moet 10 maanden geldig zijn

 2. Pasfoto's

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket. De in-en uitreisdatum moeten overeenstemmen met de gegevens van de hotelbevestiging.

 5. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging waaruit blijkt dat de aanvrager een verblijfplaats heeft gedurende het gehele verblijf.

 6. Persoonlijk reisplan

  De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
  Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager.

 7. Aantoonbare financiële zekerheid

  Indien de aanvrager aangeeft werkloos of huisvrouw te zijn, dan moet een bewijs worden geleverd dat de reiziger zichzelf kan onderhouden tijdens de reis in de vorm van een recent bankafschrift met een saldo van minimaal € 500.

 8. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Let op: dit formulier moet enkelzijdig geprint worden, de achterzijde van elke pagina moet volledig blank zijn.

 9. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Double entry visum

  Aanvragers van een double entry visum, moeten een vluchtschema of e-ticket aanleveren waaruit blijkt dat zij tweemaal China in-en uitreizen.  Een bewijs moet worden aangeleverd van uw verblijf gedurende beide reizen van het hotel, de vrienden of de familie.

 11. Verblijf bij familie of vrienden

  Als u bij familie of vrienden tot 180 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief in het Chinees of Engels vereist. Neemt u het voorbeeld over dat in het visum.nl aanvraagpakket is opgenomen. Ook moet u een kopie van het Chinese paspoort of een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit plus kopie Chinese verblijfsvergunning meesturen van degene die de uitnodiging ondertekent.

  Neemt u contact op met visum.nl via info@cibtvisas.nl als u langer dan 180 dagen wilt verblijven.

 12. Aanvragers met Chinese ouder(s)

  Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

 13. Reizen naar Xinjiang

  Reizigers naar de provincie Xinjiang moeten de hieronder genoemde aanvullende documenten aanleveren:

  • Een Visa Notification (uitnodiging) van de lokale, Chinese reisagent
  • Het gehele reisschema/programma van de lokale Chinese reisagent
  • Een kopie van een bankafschrift

  Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

China visum

Wilt u weten hoe een visum voor China eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor China om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum China bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 070-3150205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.