Belangrijke informatie

Interview / Biometrische Data

Houdt u er rekening mee dat aanvragers door de ambassade verzocht kunnen worden om persoonlijk langs te komen voor een interview en/of om biometrische data af te geven. Houdt u alstublieft rekening met een mogelijk langere verwerkingstijd.

Vereisten voor een zakenvisum voor China visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten: twee tegenover elkaar liggende én de volgende pagina moeten leeg zijn
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen
  • Geen noodpaspoort zijn


  Het type visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn op het moment van visumaanvraag:

  • Enkele inreis visum: paspoort moet 6 maanden geldig zijn
  • Dubbele inreis visum: paspoort moet 7 maanden geldig zijn
  • Meerdere inreizen visum met een geldigheid van 6 maanden: paspoort moet 7 maanden geldig zijn
  • Meerdere inreizen visum met een geldigheid van 1 jaar: paspoort moet 13 maanden geldig zijn

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt, wij zullen dan uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.
  Gelieve er rekening mee te houden dat een standaard pasfoto, met een afmeting van 35mm bij 45mm, niet geaccepteerd zal worden door de Chinese ambassade. Wij raden u daarom dan ook aan om uw pasfoto digitaal naar visum.nl op te sturen zodat wij deze exact volgens de richtlijnen van de Chinese ambassade kunnen afdrukken met de juiste afmeting van 33mm bij 48mm. Ga naar http://visum.nl/photo-service.php om uw foto digitaal naar ons op te sturen. 

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 33mm bij 48mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Uitnodiging

  De uitnodigingsbrief van het Chinese bedrijf dat de aanvrager gaat bezoeken. Het mag een kopie zijn. 
  De uitnodigingsbrief moet:

  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager bevatten
  • In- en uitreisdatum vermelden
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De stempel van het Chinese bedrijf bevatten

  Een voorbeeld is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket.

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 5. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging.

 6. Persoonlijk reisplan

  De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
  Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager.

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en in het origineel ondertekend visumaanvraagformulier. Let op: dit formulier moet enkelzijdig geprint worden, de achterzijde van elke pagina moet volledig blank zijn. Het formulier moet ingevuld worden op de computer. De ambassade accepteert geen handgeschreven visumaanvraagformulieren.

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Double entry visum

  Als u een visum aanvraagt voor twee inreizen (double entry) dan moet de uitnodiging van het Chinese bedrijf tevens de twee in- en uitreis data plus een gedetailleerde omschrijving van de reden van beide bezoeken weergeven.

  Gebruikt u hiervoor de voorbeeldbrief die is opgenomen in het visum.nl aanvraag pakket.

 11. Technische werkzaamheden

  De ambassade stelt mogelijk aanvullende eisen aan aanvragers die een uitnodiging hebben waarin technische werkzaamheden worden vermeld. Tijdens de behandeling van de visumaanvraag zullen deze eventuele vereisten bekend worden gemaakt.

 12. Aanvragers met Chinese ouder(s)

  Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

 13. Verblijf van langer dan 30 dagen

  Bij aanvragen van een visum met een geldigheidsduur van langer dan 30 dagen dient een gedetailleerd reisplan aangeleverd te worden. Deze moet:

  • De naam van de aanvrager bevatten
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Dagelijks schema bevatten waarop per dag alle activiteiten en locaties vermeld worden.
  • In het Engels geschreven zijn

  Aanvragers moeten ook het volgende aanleveren:

  • Een hotelbevestiging voor alle nachten dat er in het land verbleven wordt. 
  • Een recent bankafschrift met een banksaldo dat gelijk staat aan €100 per dag dat u in het land verblijft
  • Bewijs dat de hotelboekingen zijn betaald in de vorm van een afschrift van een bankrekening of tour operator

  visum.nl kan niet garanderen dat een visum met een geldigheidsduur van langer dan 30 dagen verstrekt zal worden. De beslissing om deze al dan niet te verstrekken ligt geheel bij de Chinese ambassade.

 14. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Belangrijke informatie

Interview / Biometrische Data

Houdt u er rekening mee dat aanvragers door de ambassade verzocht kunnen worden om persoonlijk langs te komen voor een interview en/of om biometrische data af te geven. Houdt u alstublieft rekening met een mogelijk langere verwerkingstijd.

Vereisten voor een toeristenvisum voor China voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten: twee tegenover elkaar liggende én de volgende pagina moeten leeg zijn
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen
  • Geen noodpaspoort zijn


  Het type visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn op het moment van visumaanvraag:

  • Enkele inreis visum: paspoort moet 6 maanden geldig zijn
  • Dubbele inreis visum: paspoort moet 7 maanden geldig zijn
  • Meerdere inreizen visum met een geldigheid van 6 maanden: paspoort moet 7 maanden geldig zijn
  • Meerdere inreizen visum met een geldigheid van 1 jaar: paspoort moet 13 maanden geldig zijn

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt, wij zullen dan uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.
  Gelieve er rekening mee te houden dat een standaard pasfoto, met een afmeting van 35mm bij 45mm, niet geaccepteerd zal worden door de Chinese ambassade. Wij raden u daarom dan ook aan om uw pasfoto digitaal naar visum.nl op te sturen zodat wij deze exact volgens de richtlijnen van de Chinese ambassade kunnen afdrukken met de juiste afmeting van 33mm bij 48mm. Ga naar http://visum.nl/photo-service.php om uw foto digitaal naar ons op te sturen. 

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 33mm bij 48mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket. De in-en uitreisdatum moeten overeenstemmen met de gegevens van de hotelbevestiging.

 4. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging waaruit blijkt dat de aanvrager een verblijfplaats heeft gedurende het gehele verblijf.

 5. Persoonlijk reisplan

  De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
  Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager.

 6. Aantoonbare financiële zekerheid

  Indien de aanvrager aangeeft werkloos of huisvrouw te zijn, dan moet een bewijs worden geleverd dat de reiziger zichzelf kan onderhouden tijdens de reis in de vorm van een recent bankafschrift met een saldo van minimaal € 500.

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en in het origineel ondertekend visumaanvraagformulier. Let op: dit formulier moet enkelzijdig geprint worden, de achterzijde van elke pagina moet volledig blank zijn. Het formulier moet ingevuld worden op de computer. De ambassade accepteert geen handgeschreven visumaanvraagformulieren.

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Double entry visum

  Aanvragers van een double entry visum, moeten een vluchtschema of e-ticket aanleveren waaruit blijkt dat zij tweemaal China in-en uitreizen.  Een bewijs moet worden aangeleverd van uw verblijf gedurende beide reizen van het hotel, de vrienden of de familie.
  Een double entry visum is niet mogelijk wanneer er twee afzonderlijke reizen naar China gepland zijn.

 11. Verblijf bij familie

  Als u bij familie tot 180 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze moet:

  • In het Chinees of Engels geschreven zijn
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
  • De in- en uitreisdata vermelden
  • De relatie vermelden tussen de aanvrager en uitnodiger
  • De naam, adres- en contactgegevens van de uitnodiger vermelden
  • Gedateerd en ondertekend zijn door de uitnodiger

  Ook moet u een kopie van de Chinese identiteitskaart of een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit én een kopie van de Chinese verblijfsvergunning meesturen van degene die de uitnodiging ondertekent.

  U vindt een voorbeeld uitnodigingsbrief terug in het visum.nl aanvraagpakket.

  Neemt u contact op met visum.nl via info@cibtvisas.nl als u langer dan 180 dagen wilt verblijven.

 12. Verblijf bij vrienden

  Als u bij vrienden tot 30 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze moet:

  • In het Chinees of Engels geschreven zijn
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
  • De in- en uitreisdata vermelden
  • De relatie vermelden tussen de aanvrager en uitnodiger
  • De naam, adres- en contactgegevens van de uitnodiger vermelden
  • Gedateerd en ondertekend zijn door de uitnodiger

  Ook moet u een kopie van de Chinese identiteitskaart opsturen van de uitnodiger. Als de uitnodiger geen Chinees staatsburger is dan moet u een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit én een kopie van een Chinese verblijfsvergunning opsturen.   

  U vindt een voorbeeld uitnodigingsbrief terug in het visum.nl aanvraagpakket.

 13. Aanvragers met Chinese ouder(s)

  Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

 14. Reizen naar Xinjiang en/of Tibet

  Reizigers naar de provincie Xinjiang of Tibet moeten de hieronder genoemde aanvullende documenten aanleveren:

  • Een Visa Notification (uitnodiging) van de lokale, Chinese reisagent
  • Het gehele reisschema/programma van de lokale Chinese reisagent
  • Een kopie van een bankafschrift

  Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

 15. Verblijf van langer dan 30 dagen

  Bij aanvragen van een visum met een geldigheidsduur van langer dan 30 dagen dient een gedetailleerd reisplan aangeleverd te worden. Deze moet:

  • De naam van de aanvrager bevatten
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Dagelijks schema bevatten waarop per dag alle activiteiten en locaties vermeld worden.
  • In het Engels geschreven zijn

  Aanvragers moeten ook het volgende aanleveren:

  • Een hotelbevestiging voor alle nachten dat er in het land verbleven wordt. 
  • Een recent bankafschrift met een banksaldo dat gelijk staat aan €100 per dag dat u in het land verblijft
  • Bewijs dat de hotelboekingen zijn betaald in de vorm van een afschrift van een bankrekening of tour operator

  visum.nl kan niet garanderen dat een visum met een geldigheidsduur van langer dan 30 dagen verstrekt zal worden. De beslissing om deze al dan niet te verstrekken ligt geheel bij de Chinese ambassade.

 16. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

China visum

Wilt u weten hoe een visum voor China eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor China om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum China bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 0900-31 50 205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.