Belangrijke informatie

Biometrische data verplicht: werkwijze

Alle aanvragers van een visum voor India zijn verplicht om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en een gezichtscan, af te laten nemen. Dit betekent dat iedere aanvrager persoonlijk naar een kantoor van het Visa Application Centre van VFS Global moet om deze af te laten nemen op het kantoor in Den Haag. Aanvragers moeten een afspraak maken om hun biometrische data af te geven. Dit kan van maandag t/m vrijdag maar aanvragers dienen rekening te houden met mogelijk beperkte (openings)tijden waarop dit plaats kan vinden.


visum.nl biedt ondersteuning met de India Executive Service om het aanvraagproces makkelijker te maken. Met deze service zorgen wij voor:

 • Begrijpelijke visumaanvraagformulieren, begrijpelijke toelichting op de visumvereisten en een duidelijke uitleg over hoe u het voor uw reisdoel geschikte visum kunt verkrijgen
 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag. We kijken uw gehele visumaanvraag met alle vereiste documenten na om het risico op afwijzing bij het Visa Application Centre te minimaliseren
 • Hulp bij het invullen van het Engelstalige online visumaanvraagformulier van de Indiase ambassade om vertraging van uw aanvraag te voorkomen
 • Assistentie bij het maken van een afspraak voor het afgeven van uw biometrische data  
 • Assistentie bij het aanleveren van alle vereiste documenten bij het Visa Application Centre
 • Verschillende verzendmogelijkheden nadat uw paspoort met visum terugkomt van het Visa Application Centre. We adviseren u in de passende verzendwijze naar het door u gewenste adres


Na ontvangst van uw online order neemt een specialist contact met u op om uw order door te nemen en de procedure verder toe te lichten.


Als u liever zelf meer voorbereidingen treft voor uw visumaanvraag en minder intensieve begeleiding wenst, dan adviseren we u te kiezen voor onze Pre-Check & Documenten Voorbereiding Service voor het visumaanvraagformulier. Met deze services zorgen wij voor:

 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag. We kijken uw gehele visumaanvraag met alle vereiste documenten na om het risico op afwijzing bij het Visa Application Centre te minimaliseren
 • Hulp bij het invullen van het Engelstalige online visumaanvraagformulier van de Indiase ambassade om vertraging van uw aanvraag te voorkomen

U dient een afspraak te maken voor het afgeven van uw biometrische data bij een van de kantoren van het Visa Application Centre van VFS Global. Bij het VFS kantoor in Den Haag kan men ook zonder afspraak terecht.
Indien u een afspraak heeft, verzoeken wij u deze aan ons door te geven.

Vereisten voor een zakenvisum voor India visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php  visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 5cm bij 5cm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager, een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging of door een buitenlands bedrijf als aanvragen in het buitenland niet mogelijk is
  • In het Engels zijn opgesteld en geprint op bedrijfsbriefpapier 
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • Het Kamer van Koophandelnummer vermelden van het Nederlandse bedrijf
  • Alle paspoortgegevens van de aanvrager (volledige naam, geboortedatum, paspoortnummer, afgiftedatum en vervaldatum) vermelden
  • Een omschrijving geven van het beroep van de aanvrager
  • Het doel van de reis vermelden (alleen Business is niet voldoende)
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
  • De naam van het uitnodigende bedrijf met exact dezelfde adres-en contactgegevens als in de uitnodiging en het visumaanvraagformulier vermelden
  • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat de geldigheid van het visum is afgelopen
  • Gericht zijn aan de ambassade in Den Haag (adres van ambassades staan op onze website onder 'overige informatie')
  • Ondertekend zijn door de leidinggevende van de aanvrager of een ander daartoe bevoegd persoon
  • Duidelijk de naam en functie van de ondertekenaar vermelden

  Een voorbeeld is opgenomen in het visum.nl aanvraagpakket.

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van het te bezoeken bedrijf in India. De brief moet:

  • Geschreven zijn op briefpapier van het bedrijf
  • Exact dezelfde bedrijfsgegevens bevatten als op het visumaanvraagformulier, in de Garantiebrief en op het Certificate of Incorporation
  • Geadresseerd zijn aan de ambassade in Den Haag
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden (naam, paspoortnummer, geboortedatum, datum van afgifte en vervaldatum)
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen, de eerste inreisdatum en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Hetzelfde adres vermelden als dat wat op de Certificate of Incorporation staat. Indien dit niet het geval is, dan moet specifiek worden vermeld dat het bedrijf is verhuisd naar een ander adres
  • De naam en functie van de ondertekenaar vermelden

 5. Akte van oprichting (Certificate of Incorporation)

  Dit is een oprichtingsakte van het bedrijf in India, afgegeven op het moment van oprichting.

 6. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 7. Aantoonbare financiële zekerheid

  Als de aanvrager een bedrijfseigenaar is of als de naam van de aanvrager vermeld wordt op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, dan zijn de volgende documenten vereist:

  • Een recent bankafschrift met daarop de naam en saldo van de aanvrager (niet ouder dan een maand) 

  of

  • Een recent bankafschrift met daarop de bedrijfsnaam en saldo van de werkgever van de aanvrager (niet ouder dan een maand)

 8. Bedrijfsregistratie

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet:

  • Opgesteld zijn in het Nederlands als het van een Nederlands bedrijf is of in het Engels als het van een buitenlands bedrijf is (als aanvragen buiten Nederland niet mogelijk is)
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Een niet- Nederlands- of Engelstalig uittreksel moet vergezeld zijn van een Engelse vertaling. Deze hoeft niet beëdigd te zijn


  Als u wilt dat visum.nl dit namens u verzorgt, dan kunt u dit aangeven op het visum.nl-orderformulier.

 9. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 10. Visumaanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Maximaal 30 dagen oud zijn vanaf het moment van invullen
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn

 11. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden

 12. Houders van een tweede paspoort

  Houders van een tweede paspoort moeten een kopie van dit paspoort aanleveren, vergezeld van een Engelstalige ondertekende verklaring waarin staat dat er geen visum voor India in het andere paspoort staat.
  Het tweede paspoort (al dan niet verlopen) moet alleen worden aangeleverd als er een geldig visum van India in staat. Een voorbeeld van de 'Declaration of Holding Visa in my second passport' hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket

 13. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Als u een zakenvisum voor één jaar aanvraagt dan geeft de ambassade mogelijk een visum met een geldigheid van zes maanden af, tegen de kosten van een visum voor één jaar. Restituties zijn daarom niet mogelijk.

 14. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail info@cibtvisas.nl of telefonisch via 0900-3150205.

 15. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via info@cibtvisas.nl of per telefoon 0900-3150205.

 16. Uitzondering biometrische data

  Biometrische data zijn vereist voor bijna alle visumaanvragers in Nederland, op een paar uitzonderingen na. Kinderen onder de 12 jaar, volwassenen ouder dan 70 jaar en diplomaten en hun echtgenoten op officiële zakenreis.

 17. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Belangrijke informatie

Biometrische data verplicht: werkwijze

Alle aanvragers van een visum voor India zijn verplicht om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en een gezichtscan, af te laten nemen. Dit betekent dat iedere aanvrager persoonlijk naar een kantoor van het Visa Application Centre van BLS Global moet om deze af te laten nemen op één van de kantoren in Den Haag, Amsterdam of Rotterdam. Aanvragers moeten een afspraak maken om hun biometrische data af te geven. Dit kan van maandag t/m vrijdag maar aanvragers dienen rekening te houden met mogelijk beperkte (openings)tijden waarop dit plaats kan vinden.


visum.nl biedt ondersteuning met de India Executive Service om het aanvraagproces makkelijker te maken. Met deze service zorgen wij voor:

 • Begrijpelijke visumaanvraagformulieren, begrijpelijke toelichting op de visumvereisten en een duidelijke uitleg over hoe u het voor uw reisdoel geschikte visum kunt verkrijgen
 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag. We kijken uw gehele visumaanvraag met alle vereiste documenten na om het risico op afwijzing bij het Visa Application Centre te minimaliseren
 • Hulp bij het invullen van het Engelstalige online visumaanvraagformulier van de Indiase ambassade om vertraging van uw aanvraag te voorkomen
 • Assistentie bij het maken van een afspraak voor het afgeven van uw biometrische data  
 • Assistentie bij het aanleveren van alle vereiste documenten bij het Visa Application Centre
 • Verschillende verzendmogelijkheden nadat uw paspoort met visum terugkomt van het Visa Application Centre. We adviseren u in de passende verzendwijze naar het door u gewenste adres


Na ontvangst van uw online order neemt een specialist contact met u op om uw order door te nemen en de procedure verder toe te lichten.


Als u liever zelf meer voorbereidingen treft voor uw visumaanvraag en minder intensieve begeleiding wenst, dan adviseren we u te kiezen voor onze Pre-Check & Documenten Voorbereiding Service voor het visumaanvraagformulier. Met deze services zorgen wij voor:

 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag. We kijken uw gehele visumaanvraag met alle vereiste documenten na om het risico op afwijzing bij het Visa Application Centre te minimaliseren
 • Hulp bij het invullen van het Engelstalige online visumaanvraagformulier van de Indiase ambassade om vertraging van uw aanvraag te voorkomen

U dient een afspraak te maken voor het afgeven van uw biometrische data bij een van de kantoren van het Visa Application Centre van BLS Global. Bij het BLS kantoor in Den Haag kan men ook zonder afspraak terecht.
Indien u een afspraak heeft, verzoeken wij u deze aan ons door te geven.

Vereisten voor een toeristenvisum voor India voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Voor een verblijf van drie maanden: tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Voor een verblijf van zes maanden: tenminste negen maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php  visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 5cm bij 5cm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

  Bij de aanvraag van een visum voor langer dan drie maanden moet u kunnen aantonen dat u inderdaad langer dan drie maanden in India zult verblijven.

 4. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 5. Bankafschrift

  Een gedownloade kopie van het meest recente bankafschrift met een positief saldo is vereist waarop de naam van de aanvrager vermeld staat. Bij voorkeur staat er ook een bijschrijving op (bijv. salaris, uitkering) waaruit bewijs van inkomen blijkt. Een printscreen van internetbankieren wordt niet geaccepteerd. Alle bij-en afschrijvingen van minimaal 3 weken moeten zichtbaar zijn. Dit afschrift mag maximaal 1 maand oud zijn.

 6. Visumaanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Maximaal 30 dagen oud zijn vanaf het moment van invullen
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn

 7. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden

 8. Zelfstandig ondernemers en ZZP

  Zelfstandig ondernemers moeten de volgende aanvullende documenten aanleveren:

  • Een ondertekende brief waarin men uitlegt zelfstandig ondernemer te zijn
  • Een uitreksel van de Kamer van Koophandel. De naam op het uittreksel moet overeenkomen met de naam van de visumaanvrager. visum.nl kan een uittreksel namens u aanvragen als u dat wilt. Stuurt u hiervoor een e-mail naar info@cibtvisas.nl

 9. Kinderen onder de 18 jaar

  Elke aanvrager onder de 18 jaar die met beide ouders/voogden reist, moet ook een geboorte-akte aanleveren waarop duidelijk de namen van beide ouders/voogden staan. Voor een aanvrager onder de 18 jaar moet daar bovenop een Engelstalige verklaring van toestemming (Letter of Consent) angeleverd worden als deze met beide ouders of met één ouder meereist. Deze verklaring moet:

  • Aangeven dat de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen
  • Ondertekend zijn door de ouder(s)/voogd(en)
  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenende ouder(s)/voogd(en) als bijlage hebben
  • Een bewijs van ouderschap/voogdij als bijlage meeleveren, indien de achternaam van de minderjarige niet overeenkomt met die van de ondertekenende ouder/voogd

  De verklaring van toestemming voor als de aanvrager met één ouder meereist vindt u hier. De verklaring van toestemming voor als de aanvrager met beide ouders meereist vindt u hier.

 10. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via info@cibtvisas.nl of per telefoon 0900-3150205.

 11. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail info@cibtvisas.nl of telefonisch via 0900-3150205.

 12. Werkzaam bij een mediabedrijf

  Aanvragers die werken bij een organisatie/bedrijf dat iets te maken heeft met media en die als toerist naar India willen reizen, moeten een Journalisten/Toeristenvisum (JV/TV) aanvragen. Zelfs als het uitgeoefende beroep niets te maken heeft met media. De werkgever dient het formulier ‘Company Undertaking for JV/TV only’ in te vullen en te ondertekenen. Neemt u contact op met visum.nl via info@visum.nl.nl als dit van toepassing op u is. Wij sturen u dan een exemplaar toe. Voor een JV/TV-visum brengt de ambassade een hoger tarief in rekening. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

 13. Double entry visum

  Een extra brief dient te worden aangeleverd bij het aanvragen van een visum met een dubbele inreis of met een geldigheidsduur van zes maanden. Deze brief moet:

  • Gericht zijn aan de ambassade van India
  • Opgesteld zijn in het Engels
  • Verklaren waarom een dubbele inreis of een visumgeldigheid van zes maanden nodig is

 14. Uitzondering biometrische data

  Biometrische data zijn vereist voor bijna alle visumaanvragers in Nederland, op een paar uitzonderingen na. Kinderen onder de 12 jaar, volwassenen ouder dan 70 jaar en diplomaten en hun echtgenoten op officiële zakenreis.

 15. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

India visum

Wilt u weten hoe een visum voor India eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor India om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum India bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 0900-31 50 205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.