Vereisten voor een zakenvisum voor India visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee kleurenpasfoto’s. Het pasfotoformaat verschilt van een standaard Nederlandse pasfoto. De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog. Op ons kantoor in Den Haag kunt u gebruik maken van een pasfotohokje voor foto's van dit formaat
  • Van een goede kwaliteit zijn
  • Een effen, lichtgekleurde achtergrond hebben
  • Eénmaal gelijmd worden op de daarvoor bestemde plek op het aanvraagformulier en de andere foto moet met een paperclip bevestigd worden aan het aanvraagformulier
  • Aan de richtlijnen voldoen zoals vermeld in het visum.nl-aanvraagpakket. Leest u deze aandachtig door

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • In het Engels zijn opgesteld en geprint op bedrijfsbriefpapier 
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • Het Kamer van Koophandelnummer vermelden van het Nederlandse bedrijf
  • Alle paspoortgegevens van de aanvrager (volledige naam, geboortedatum, paspoortnummer, afgiftedatum en vervaldatum) vermelden
  • Een omschrijving geven van het beroep van de aanvrager
  • Het doel van de reis vermelden (alleen Business is niet voldoende)
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
  • De naam van het uitnodigende bedrijf met exact dezelfde adres-en contactgegevens als in de uitnodiging en het visumaanvraagformulier vermelden
  • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat de geldigheid van het visum is afgelopen
  • Gericht zijn aan de ambassade in Den Haag (adres van ambassades staan op onze website onder 'overige informatie')
  • Duidelijk de naam en functie van de ondertekenaar vermelden

  Een voorbeeld is opgenomen in het visum.nl aanvraagpakket.

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van het te bezoeken bedrijf in India. De brief moet:

  • Geschreven zijn op briefpapier van het bedrijf
  • Exact dezelfde bedrijfsgegevens bevatten als op het visumaanvraagformulier, in de Garantiebrief en op het Certificate of Incorporation
  • Geadresseerd zijn aan de ambassade in Den Haag
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden (naam, paspoortnummer, geboortedatum, datum van afgifte en vervaldatum)
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen, de eerste inreisdatum en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Hetzelfde adres vermelden als dat wat op de Certificate of Incorporation staat. Indien dit niet het geval is, dan moet specifiek worden vermeld dat het bedrijf is verhuisd naar een ander adres
  • De naam en functie van de ondertekenaar vermelden

 5. Akte van oprichting (Certificate of Incorporation)

  Dit is een oprichtingsakte van het bedrijf in India, afgegeven op het moment van oprichting.

 6. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 7. Bedrijfsregistratie

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet:

  • Van het Nederlandse bedrijf zijn
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Indien het uittreksel in een andere taal dan het Nederlands of Engels opgesteld is, dient een vertaling naar het Engels bijgeleverd te worden. Deze hoeft niet beëdigd te zijn

  Indien u wilt dat visum.nl dit namens u verzorgt, kunt u dit aangeven op het visum.nl-orderformulier.

 8. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 9. Visum-aanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Online ingevuld worden via de officiële website van de Indiase autoriteiten via de volgende link: https://indianvisaonline.gov.in/visa  Vult u het formulier bij voorkeur in één keer volledig in en print het daarna direct uit
  • Exact dezelfde gegevens bevatten als die van het paspoort (bij 'given names' vult u alle voornamen in, bij 'surname' vult u de achternaam in)
  • Niet met E/V (echtgenote/echtgenoot van) ingevuld worden
  • Ondertekend op zijn twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn 
  • Details van de werkgever bevatten, aanvragers zonder werkgever moeten de verplichte velden voor werkgever met NA (Not Applicable) invullen

  Het invullen van het online visumaanvraagformulier kan tijdrovend en gecompliceerd zijn. visum.nl kan dit voor u doen. Deze service bieden we aan voor €16,50. Als u hiervan gebruik wilt maken dan ontvangen we graag het Verzoek tot invoering online visumaanvraag India dat u in het visum.nl-aanvraagpakket aantreft. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt.

  Verzoeken voor het invullen van het online visumaanvraagformulier moeten voor 14.00 uur door visum.nl ontvangen zijn om dezelfde dag het formulier terug te kunnen sturen. Zodra we uw online aanvraagformulier af hebben, sturen we het naar u terug voor ondertekening. De ambassade vereist namelijk originele handtekeningen. Vervolgens stuurt u het origineel getekende formulier per post of koerier weer naar ons.

 10. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 11. Spoedaanvraag

  De spoedprocedure van twee werkdagen is alleen mogelijk als u een vluchtschema/e-ticket aanlevert waaruit duidelijk blijkt dat u binnen drie dagen vertrekt naar India. Ook is een Engelstalige zelfgeschreven machtiging benodigd. Deze verklaring moet:

  • Door de aanvrager volledig zelf opgesteld en ondertekend zijn
  • Geadresseerd zijn aan de Indian High Commission
  • Vermelden dat de aanvrager visum.nl machtigt voor het indienen van een spoedaanvraag
  • De contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadres) van de aanvrager bevatten
  • Duidelijk vermelden waarom een spoedprocedure nodig is (alleen een reisdatum noemen is niet voldoende
  • Origineel zijn, een kopie is niet toegestaan

   

 12. Houders van een tweede paspoort

  Houders van een tweede paspoort moeten een kopie van dit paspoort aanleveren, vergezeld van een Engelstalige ondertekende verklaring waarin staat dat er geen visum voor India in het andere paspoort staat.
  Het tweede paspoort moet alleen worden aangeleverd als er een geldig visum van India in staat. Een voorbeeld van de 'Declaration of Holding Visa in my second passport' hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket

 13. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Als u een zakenvisum voor één jaar aanvraagt dan geeft de ambassade mogelijk een visum met een geldigheid van zes maanden af, tegen de kosten van een visum voor één jaar. Restituties zijn daarom niet mogelijk.

 14. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail info@cibtvisas.nl of telefonisch via 070-3150200.

 15. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via info@cibtvisas.nl of per telefoon 070-315 0200.

 16. Personeel Defensie of Politie

  Aanvragers die werkzaam zijn bij defensie of de politie dienen rekening te houden met een langere procedure. Daarnaast kunt u worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

 17. Visa die binnen een dag te verkrijgen zijn

  Zelfde dag aanvragen zijn alleen mogelijk als aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • Alleen voor toeristen- of zakenvisa
  • De complete aanvraag (ook online via onze website) moet uiterlijk om 08.30 uur op de dag van aanvraag op ons kantoor in Den Haag zijn
  • De verzendwijze  koerier dezelfde dag of ophalen Schiphol moet worden gekozen (het visum is op zijn vroegst klaar om 19.00 uur)

  Een zelfgeschreven machtiging is een aanvullende vereiste. Deze verklaring moet:
  • Door de aanvrager volledig zelf opgesteld en ondertekend zijn
  • Geadresseerd zijn aan de Indian High Commission
  • Vermelden dat de aanvrager visum.nl machtigt voor het indienen van een spoedaanvraag
  • Duidelijk vermelden waarom het visum binnen 1 werkdag benodigd is (alleen een reisdatum noemen is niet voldoende)
  • Origineel zijn, een kopie is niet toegestaan

  Er is geen garantie dat het visum daadwerkelijk op tijd klaar is, de ambassade kan besluiten het visum niet op de zelfde dag af te geven.

  De bemiddelingskosten bedragen € 199,50 exclusief BTW. Hierbij komen nog eventuele kosten voor aflevering per koerier op Schiphol of het opgegeven adres.

Vereisten voor een toeristenvisum voor India voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Voor een verblijf van drie maanden: tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Voor een verblijf van zes maanden: tenminste negen maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee kleurenpasfoto’s. Het pasfotoformaat verschilt van een standaard Nederlandse pasfoto. De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog. Op ons kantoor in Den Haag kunt u gebruik maken van een pasfotohokje voor foto's van dit formaat
  • Van een goede kwaliteit zijn
  • Een effen, lichtgekleurde achtergrond hebben
  • Eénmaal gelijmd worden op de daarvoor bestemde plek op het aanvraagformulier en de andere foto moet met een paperclip bevestigd worden aan het aanvraagformulier
  • Aan de richtlijnen voldoen zoals vermeld in het visum.nl-aanvraagpakket. Leest u deze aandachtig door

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

  Bij de aanvraag van een visum voor langer dan drie maanden moet u kunnen aantonen dat u inderdaad langer dan drie maanden in India zult verblijven.

 4. Visum-aanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Online ingevuld worden via de officiële website van de Indiase autoriteiten via de volgende link: https://indianvisaonline.gov.in/visa  Vult u het formulier bij voorkeur in één keer volledig in en print het daarna direct uit
  • Exact dezelfde gegevens bevatten als die van het paspoort (bij 'given names' vult u alle voornamen in, bij 'surname' vult u de achternaam in)
  • Niet met E/V (echtgenote/echtgenoot van) ingevuld worden
  • Ondertekend op zijn twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn 
  • Details van de werkgever bevatten, aanvragers zonder werkgever moeten de verplichte velden voor werkgever met NA (Not Applicable) invullen

  Het invullen van het online visumaanvraagformulier kan tijdrovend en gecompliceerd zijn. visum.nl kan dit voor u doen. Deze service bieden we aan voor €16,50. Als u hiervan gebruik wilt maken dan ontvangen we graag het Verzoek tot invoering online visumaanvraag India dat u in het visum.nl-aanvraagpakket aantreft. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt.

  Verzoeken voor het invullen van het online visumaanvraagformulier moeten voor 14.00 uur door visum.nl ontvangen zijn om dezelfde dag het formulier terug te kunnen sturen. Zodra we uw online aanvraagformulier af hebben, sturen we het naar u terug voor ondertekening. De ambassade vereist namelijk originele handtekeningen. Vervolgens stuurt u het origineel getekende formulier per post of koerier weer naar ons.

 5. Reisverklaring (Undertaking)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Undertaking. Een voorbeeld hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 6. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 7. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 8. Bankafschrift

  Een gedownloade kopie van het meest recente bankafschrift met een positief saldo is vereist waarop de naam van de aanvrager vermeld staat. Bij voorkeur staat er ook een bijschrijving op (bijv. salaris, uitkering) waaruit bewijs van inkomen blijkt. Een printscreen van internetbankieren wordt niet geaccepteerd. Alle bij-en afschrijvingen van minimaal 3 weken moeten zichtbaar zijn. Dit afschrift mag maximaal 1 maand oud zijn.

 9. Zelfstandig ondernemers en ZZP

  Zelfstandig ondernemers moeten de volgende aanvullende documenten aanleveren:

  • Een ondertekende brief waarin men uitlegt zelfstandig ondernemer te zijn
  • Een uitreksel van de Kamer van Koophandel. De naam op het uittreksel moet overeenkomen met de naam van de visumaanvrager. visum.nl kan een uittreksel namens u aanvragen als u dat wilt. Stuurt u hiervoor een e-mail naar info@visum.nl.nl

 10. Kinderen onder de 18 jaar

  Elke aanvrager onder de 18 jaar die met beide ouders/voogden reist, moet ook een geboorte-akte aanleveren waarop duidelijk de namen van beide ouders/voogden staan. Een aanvrager onder de 18 jaar die met één ouder of onbegeleid reist, moet daar bovenop een Engelstalige verklaring van toestemming aanleveren, een zogenaamde Letter of Consent. Deze verklaring moet:

  • Aangeven dat de ouder(s)/voogd toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen
  • Ondertekend zijn door één van de ouders/voogd
  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenende ouder/voogd als bijlage hebben
  • Een bewijs van ouderschap/voogdij als bijlage meeleveren, indien de achternaam van de minderjarige niet overeenkomt met die van de ondertekenende ouder/voogd

 11. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via info@cibtvisas.nl of per telefoon 070-315 0200.

 12. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail info@cibtvisas.nl of telefonisch via 070-3150200.

 13. Werkzaam bij een mediabedrijf

  Aanvragers die werken bij een organisatie/bedrijf dat iets te maken heeft met media en die als toerist naar India willen reizen, moeten een Journalisten/Toeristenvisum (JV/TV) aanvragen. Zelfs als het uitgeoefende beroep niets te maken heeft met media. De werkgever dient het formulier ‘Company Undertaking for JV/TV only’ in te vullen en te ondertekenen. Neemt u contact op met visum.nl via info@visum.nl.nl als dit van toepassing op u is. Wij sturen u dan een exemplaar toe. Voor een JV/TV-visum brengt de ambassade een hoger tarief in rekening. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

 14. Spoedaanvraag

  De spoedprocedure van twee werkdagen is alleen mogelijk als:

  • U een visum met een geldigheid van drie maanden aanvraagt
  • Uit het vluchtschema/e-ticket duidelijk blijkt dat u binnen drie dagen vertrekt naar India
  • U kiest voor verzending van het paspoort per (spoed) koerier dezelfde dag of voor ophalen visum.nl kantoor Den Haag of ophalen Schiphol

  Ook is een Engelstalige machtiging benodigd. Deze verklaring moet:
  • Door de aanvrager volledig zelf opgesteld en ondertekend zijn
  • Geadresseerd zijn aan de Indian High Commission
  • Vermelden dat de aanvrager visum.nl machtigt voor het indienen van een spoedaanvraag
  • De contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadres) van de aanvrager bevatten
  • Duidelijk vermelden waarom een spoedprocedure nodig is (alleen een reisdatum noemen is niet voldoende
  • Origineel zijn, een kopie is niet toegestaan

 15. Visa die binnen een dag te verkrijgen zijn

  Zelfde dag aanvragen zijn alleen mogelijk als aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • Alleen voor toeristen- of zakenvisa
  • De complete aanvraag (ook online via onze website) moet uiterlijk om 08.30 uur op de dag van aanvraag op ons kantoor in Den Haag zijn
  • De verzendwijze  koerier dezelfde dag of ophalen Schiphol moet worden gekozen (het visum is op zijn vroegst klaar om 19.00 uur)

  Een zelfgeschreven machtiging is een aanvullende vereiste. Deze verklaring moet:
  • Door de aanvrager volledig zelf opgesteld en ondertekend zijn
  • Geadresseerd zijn aan de Indian High Commission
  • Vermelden dat de aanvrager visum.nl machtigt voor het indienen van een spoedaanvraag
  • Duidelijk vermelden waarom het visum binnen 1 werkdag benodigd is (alleen een reisdatum noemen is niet voldoende)
  • Origineel zijn, een kopie is niet toegestaan

  Er is geen garantie dat het visum daadwerkelijk op tijd klaar is, de ambassade kan besluiten het visum niet op de zelfde dag af te geven.

  De bemiddelingskosten bedragen € 199,50 exclusief BTW. Hierbij komen nog eventuele kosten voor aflevering per koerier op Schiphol of het opgegeven adres.

 16. Double entry visum

  Een extra brief dient te worden aangeleverd bij het aanvragen van een visum met een dubbele inreis of met een geldigheidsduur van zes maanden. Deze brief moet:

  • Gericht zijn aan de ambassade van India
  • Opgesteld zijn in het Engels
  • Verklaren waarom een dubbele inreis of een visumgeldigheid van zes maanden nodig is

India visum

Wilt u weten hoe een visum voor India eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor India om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum India bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 070 315 0205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.