Vereisten voor een zakenvisum voor Iran visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt
  • Vrij zijn van Israëlische stempels

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php  visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het doel van de reis, het aantal inreizen en de benodigde duur van het visum vermelden
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

 4. Uitnodiging

  Een kopie van het door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven autorisatie(telex)nummer.
  Om dit te verkrijgen moeten de volgende stappen gevolgd worden:

  • De uitnodigende partij moet een uitnodigingsbrief voorleggen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran
  • Als deze is goedgekeurd, zal de uitnodigende partij een autorisatienummer ontvangen. Dit dient met zwarte inkt ingevuld te worden op het visumaanvraagformulier van de aanvrager
  • De ambassade accepteert alleen autorisaties die niet langer dan drie maanden vóór de aanvraag zijn uitgegeven. De verwerkingstijd begint officieel wanneer de ambassade de telex ontvangt van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran

  De ambassade bepaalt welk visum wordt afgegeven. Het is mogelijk dat de afgegeven verblijfsduur en het aantal inreizen afwijkt van wat aangevraagd is.

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 6. Extra kopie van bepaalde documenten

  Op verzoek van de ambassade graag beide documenten samen gekopieëerd op één A-4 aanleveren:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Een kopie van de verzekeringspas van uw ziektekostenverzekering

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Let op: Het visumaanvraagformulier moet tevens bevatten:

  • Het e-mailadres van de aanvrager
  • Het mobiele telefoonnummer van de aanvrager

 8. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Vingerafdrukken

  Mogelijk vraagt de ambassade aanvullend om vingerafdrukken van de reiziger. Dit wordt per aanvraag beoordeeld. Uiteraard informeert visum.nl de aanvrager zodra de ambassade hierom vraagt.

 10. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Vereisten voor een toeristenvisum voor Iran voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt
  • Vrij zijn van Israëlische stempels

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php  visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Uitnodiging

  De reisorganisatie in Iran is verantwoordelijk voor de juiste uitnodigingsbrief. Momenteel accepteert de ambassade alleen uitnodigingen met een 7-cijferig telexnummer die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran worden afgegeven.

  visum.nl kan de juiste uitnodiging voor u verzorgen als u per vliegtuig Iran inreist. Hiervoor kunt u het Orderformulier uitnodiging Iran invullen dat u aantreft in het visum.nl-aanvraagpakket.

 4. Extra kopie van bepaalde documenten

  Op verzoek van de ambassade graag beide documenten samen gekopieëerd op één A-4 aanleveren:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Een kopie van de verzekeringspas van uw ziektekostenverzekering

 5. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Let op: Het visumaanvraagformulier moet tevens bevatten:

  • Het e-mailadres van de aanvrager
  • Het mobiele telefoonnummer van de aanvrager

 6. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 7. Vingerafdrukken

  Mogelijk vraagt de ambassade aanvullend om vingerafdrukken van de reiziger. Dit wordt per aanvraag beoordeeld. Uiteraard informeert visum.nl de aanvrager zodra de ambassade hierom vraagt.

 8. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Iran visum

Wilt u weten hoe een visum voor Iran eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Iran om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum Iran bekijken
 

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 0900-31 50 205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.