Vereisten voor een zakenvisum voor Iran visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Persoonlijk aanvragen

  De ambassade vereist dat aanvragers persoonlijk hun visum aanvragen. visum.nl kan u in dit geval niet assisteren. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Iran voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt
  • Vrij zijn van Israëlische stempels

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Uitnodiging

  De reisorganisatie in Iran is verantwoordelijk voor de juiste uitnodigingsbrief. Momenteel accepteert de ambassade alleen uitnodigingen met een 6-cijferig telexnummer die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran worden afgegeven.

  visum.nl kan de juiste uitnodiging voor u verzorgen als u per vliegtuig Iran inreist. Hiervoor kunt u het Orderformulier uitnodiging Iran invullen dat u aantreft in het visum.nl-aanvraagpakket.

  • Kosten visum.nl-uitnodiging: € 95,- (excl. BTW)
  • Verwerkingstijd: 10 werkdagen

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 5. Extra kopie van bepaalde documenten

  Op verzoek van de ambassade graag beide documenten samen gekopieëerd op één A-4 aanleveren:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Een kopie van de verzekeringspas van uw ziektekostenverzekering

 6. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Let op: Het visumaanvraagformulier moet tevens bevatten:

  • Het e-mailadres van de aanvrager
  • Het mobiele telefoonnummer van de aanvrager

 7. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 8. Vingerafdrukken

  Mogelijk vraagt de ambassade aanvullend om vingerafdrukken van de reiziger. Dit wordt per aanvraag beoordeeld. Uiteraard informeert visum.nl de aanvrager zodra de ambassade hierom vraagt.

Iran visum

Wilt u weten hoe een visum voor Iran eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Iran om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum Iran bekijken
 

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 070-3150205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.