Vereisten voor een zakenvisum voor Iran visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Vingerafdrukken

  Per 1 maart 2013 gebruikt de ambassade een nieuw computersysteem voor het opslaan van vingerafdrukken. Vingerafdrukken afgegeven voor 1 maart 2013 zijn niet opgeslagen. Iedere aanvrager hoeft slechts éénmaal vingerafdrukken te zetten. Het laten afnemen van vingerafdrukken is vereist voor reizigers die:

  • Vóór 1-3-2013 vingerafdrukken hebben afgegeven
  • Voor het eerst een visum aanvragen

  Aanvragers moeten zelf een afspraak maken bij de ambassade voor het zetten van de vingeradrukken en het persoonlijk indienen van de visumaanvraag.

  Extra service
  visum.nl kan uw verder assisteren bij uw aanvraag met de volgende diensten:

  • Visum Pre-Checkservice, u kunt vooraf uw aanvraag door ons laten controleren (onder andere of u beschikt over de juiste uitnodiging)
  • Ambassade Ophaaldienst, visum.nl kan uw paspoort ophalen bij de ambassade zodra het visum gereed is. Hiervoor hebben wij het originele ophaalbewijs nodig van het consulaat en een ingevuld visum.nl-orderformulier
   De tarieven voor ophalen en afleveren vindt u op onze tarievenpagina.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt
  • Vrij zijn van Israëlische stempels

 3. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur. Deze foto's moeten:

  • Goedgelijkend zijn
  • Alleen een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Gelijmd zijn op het visumaanvraagformulier in het daarvoor bestemde kader.

 4. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

 5. Uitnodiging

  Een kopie van het door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven autorisatie(telex)nummer.
  Om dit te verkrijgen moeten de volgende stappen gevolgd worden:

  • De uitnodigende partij moet een uitnodigingsbrief voorleggen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran
  • Als deze is goedgekeurd, zal de uitnodigende partij een autorisatienummer ontvangen. Dit dient met zwarte inkt ingevuld te worden op het visumaanvraagformulier van de aanvrager
  • De ambassade accepteert alleen autorisaties die niet langer dan drie maanden vóór de aanvraag zijn uitgegeven. De verwerkingstijd begint officieel wanneer de ambassade de telex ontvangt van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran

  De ambassade bepaalt welk visum wordt afgegeven. Het is mogelijk dat de afgegeven verblijfsduur en het aantal inreizen afwijkt van wat aangevraagd is.

 6. Extra fotokopie van bepaalde documenten

  Op verzoek van de ambassade graag beide documenten samen gekopieëerd op één A-4 aanleveren:

  • Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Een kopie van de verzekeringspas van uw ziektekostenverzekering

 7. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Let op: Het visumaanvraagformulier moet tevens bevatten:

  • Het e-mailadres van de aanvrager
  • Het mobiele telefoonnummer van de aanvrager

 8. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Iran voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Vingerafdrukken

  Per 1 maart 2013 gebruikt de ambassade een nieuw computersysteem voor het opslaan van vingerafdrukken. Vingerafdrukken afgegeven voor 1 maart 2013 zijn niet opgeslagen. Iedere aanvrager hoeft slechts éénmaal vingerafdrukken te zetten. Het laten afnemen van vingerafdrukken is vereist voor reizigers die:

  •  Vóór 1-3-2013 vingerafdrukken hebben afgegeven
  •  Voor het eerst een visum aanvragen

  Aanvragers moeten zelf een afspraak maken bij de ambassade voor het zetten van de vingeradrukken en het persoonlijk indienen van de visumaanvraag.

  Extra service
  visum.nl kan uw verder assisteren bij uw aanvraag met de volgende diensten:

  • Uitnodiging Iran, als u niet beschikt over een officiële uitnodiging dan kan visum.nl die voor u verzorgen 
  • Visum Pre-Checkservice, u kunt vooraf uw aanvraag door ons laten controleren (onder andere of u beschikt over de juiste uitnodiging)
  • Ambassade Ophaaldienst, visum.nl kan uw paspoort ophalen bij de ambassade zodra het visum gereed is. Hiervoor hebben wij het originele ophaalbewijs nodig van het consulaat en een ingevuld visum.nl-orderformulier
   De tarieven voor ophalen en afleveren vindt u op onze tarievenpagina.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt
  • Vrij zijn van Israëlische stempels

 3. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur. Deze foto's moeten:

  • Goedgelijkend zijn
  • Alleen een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Gelijmd zijn op het visumaanvraagformulier in het daarvoor bestemde kader.

 4. Uitnodiging

  De reisorganisatie in Iran is verantwoordelijk voor de juiste uitnodigingsbrief. Momenteel accepteert de ambassade alleen uitnodigingen met een 6-cijferig telexnummer die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran worden afgegeven.

  visum.nl kan de juiste uitnodiging voor u verzorgen als u per vliegtuig Iran inreist. Hiervoor kunt u het Orderformulier uitnodiging Iran invullen dat u aantreft in het visum.nl-aanvraagpakket.

  • Kosten visum.nl-uitnodiging: € 95,- (excl. BTW)
  • Verwerkingstijd: 10 werkdagen

 5. Extra fotokopie van bepaalde documenten

  Op verzoek van de ambassade graag beide documenten samen gekopieëerd op één A-4 aanleveren:

  • Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Een kopie van de verzekeringspas van uw ziektekostenverzekering

 6. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Let op: Het visumaanvraagformulier moet tevens bevatten:

  • Het e-mailadres van de aanvrager
  • Het mobiele telefoonnummer van de aanvrager

 7. visum.nl-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

Iran visum

Wilt u weten hoe een visum voor Iran eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Iran om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum Iran bekijken
 

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 070 315 0205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.