Vereisten voor een zakenvisum voor Kenia visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visumprocedure en benodigdheden

  De ambassade moet voor het verlenen van een visum met meerdere inreizen eerst toestemming verkrijgen bij de immigratiedienst in Kenia. visum.nl zal alle visumbenodigdheden, behalve het paspoort, inleveren bij de ambassade. De beslissing volgt binnen circa 6 tot 8 weken

  Zodra de toestemming is verleend zal een visum.nl visumexpert contact met u opnemen om u te vragen naar het paspoort. visum.nl zal dan het paspoort voor u inleveren bij de ambassade waarna het visum zal worden verstrekt.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist pasfoto's. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php  visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf twee officiële kleurenpasfoto's opsturen die los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto's moeten recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 4. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Garantiebrief service om er zeker van te zijn dat de garantiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar http://visum.nl/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld garantiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 5. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

 6. Akte van oprichting (Certificate of Incorporation)

  Een uittreksel van de Keniaanse Kamer van Koophandel is vereist als bewijs van bedrijfsregistratie.

 7. Bewijs van eerdere visa

  Het aanvragen van een visum voor meedere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk als de aanvrager een visum kan tonen van een eerder bezoek aan dit land. Het mag een kopie van een vorig visum zijn.

 8. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Twee volledige sets kopieën van alle documenten dient u aan te leveren bij visum.nl voor verwerking.

 9. Visumaanvraagformulier

  Twee volledig ingevulde en ondertekende visumaanvraagformulieren.

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Vereisten voor een toeristenvisum voor Kenia voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visumgeldigheid / Verblijfsduur

  Dit visum is vanaf afgifte 90 dagen geldig en geeft recht op een enkele inreis met een verblijfsduur tot maximaal 90 dagen.

 2. E-visumvereisten

  De overheid van Kenia werkt met een digitaal visumsysteem. Een E-visa is een elektronische toestemming die door de autoriteiten wordt afgegeven. Deze toestemming vervangt het visum, er wordt geen visum of label in het paspoort geplaatst.
  Om voor een E-visa in aanmerking te komen moet de reiziger in het bezit zijn van:

  • Een paspoort dat minstens zes maanden geldig is bij aankomst met minimaal één lege visumpagina
  • Voldoende financiële middelen
  • Retour-of doorreistickets
  • Een bewijs van een hotelreservering
  • Alle vereiste documenten voor de volgende bestemming

  Als u een E-visa wilt aanvragen dan vult u het visum.nl-Kenia E-visa aanvraagformulier in en verstuurt u het digitaal naar ons via de beveiligde link: http://visum.nl/upload-forms?service=evisas
  Alle vragen moeten worden beantwoord aangezien de autoriteiten van Kenia dit vereisen.

 3. Pasfoto's

  Een digitale officiële kleurenpasfoto. De foto moet:

  • Een witte achtergrond hebben
  • Zonder bril zijn
  • Recent en goedgelijkend zijn
  • Aangeleverd worden als een JPG (JPEG) bestand
  • Maximaal 2MB groot zijn

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u uw digitale foto tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link http://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van de hotelbevestiging
  • Een kopie van de vluchtbevestiging, waarop de retourvlucht of doorreis wordt vermeld

 5. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 6. visum.nl E-Visa aanvraagformulier

  Een volledig ingevuld visum.nl E-Visa aanvraagformulier. Dit kunt u vinden in het visum.nl aanvraagpakket.

 7. Toelatingseisen

  Bij aankomst moeten de aanvragers de volgende documenten bij zich hebben:

  • Een kopie van de vluchtbevestiging waarop de retourvlucht of doorreis wordt vermeld
  • Een kopie van de hotelbevestiging

  of

  • De uitnodigingsbrief én kopie van het identiteitsbewijs van de gastheer/vrouw

 8. Visumvoorwaarden

  Het visum kan niet meer dan twee maanden voor vertrek aangevraagd worden.Aanvragers die op een tour naar Kenia én Tanzania gaan, en die Kenia opnieuw zullen inreizen voor de terugreis naar Nederland hoeven alleen een visum met een enkele inreis aan te vragen.

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Verblijf bij familie of vrienden

  Reizigers die bij familie of vrienden zullen verblijven moeten ook het volgende aanleveren:

  • Een uitnodigingsbrief van de gastheer/vrouw
  • Een kopie van het identitiesbewijs van de uitnodiger als deze een Keniaans staatsburger is

  of

  • Een kopie van de informatiepagina van het paspoort en verblijfsvergunning van de uitnodiger als deze geen Keniaans staatsburger is

 11. Kinderen

  Voor kinderen tot en met 16 jaar geldt er geen visumplicht mits zij met hun ouders meereizen.

Kenia Visa

Wilt u weten hoe een visum voor Kenia eruitziet? Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Kenia om te zien welke informatie het bevat.

Visumvoorbeeld Kenia bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 0900-31 50 205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.