Belangrijke informatie

Online registratie
Het is niet mogelijk een visumaanvraag in te dienen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria. Voor het online registreren brengt de immigratiedienst in Nigeria kosten in rekening die u online moet betalen per creditcard. Deze kosten zjin afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager en de wisselkoers van de USD. De kosten voor het online registreren vindt u onderaan deze pagina. Deze kosten komen bovenop de kosten van het visum.

Indien u zelf de online registratie doet en betaalt, dan krijgt u een bevestiging met een ID-nummer en een referentie. Deze informatie hebben wij nodig om uw visumaanvraag te kunnen indienen, dus stuurt u een kopie van de bevestiging mee.
Indien u dat wenst, kunnen wij de online-aanvraag en creditcardbetaling namens u doen. Hiervoor berekenen wij €56 excl. BTW bemiddelingskosten.

Bankstorting
Vóór het indienen van de visumaanvraag bij de ambassade in Den Haag, dienen wij de consulaire kosten namens de aanvrager te voldoen door middel van een bankstorting. Voor de kosten en werkzaamheden die dit met zich meebrengt, rekenen wij € 23,50 excl. BTW per aanvraag.

Langere verwerkingstijd
Momenteel gelden voor alle aanvragen langere verwerkingtijden wegens beperkte afgifte van visa door de ambassade.

Vereisten voor een zakenvisum voor Nigeria visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Garantiebrief service om er zeker van te zijn dat de garantiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar  http://visum.nl/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld garantiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:

  • De volgende zin, voer resp. de bedrijfsnaam en naam reiziger in op de puntjes: " We .... accept full immigration responsibility for Mr./Ms....”

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:

  • De volgende zin, voer resp. de bedrijfsnaam en naam reiziger in op de puntjes: " We .... accept full immigration responsibility for Mr./Ms....”
  • Gericht zijn aan de ambassade in Den Haag
  • Naam en functie van de uitnodiger vermelden

  Wanneer de ondertekenaar van de uitnodigingsbrief geen Nigeriaans staatsburger is, dan moet ook het volgende aangeleverd worden:

  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenaar
  • Een kopie van de verblijfsvergunning (CERPAC) van de ondertekenaar
  • Een kopie van het goedgekeurde expat quotum (Expatriate Quota)

  De functie van de ondertekenaar, zoals vermeld op de uitnodiging, moet ook vermeld zijn op de Expatriate Quota en de CERPAC

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 6. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van het gele koorts certificaat is vereist.

 7. Akte van oprichting (Certificate of Incorporation)

  Dit is een oprichtingsakte van het bedrijf in Nigeria, afgegeven op het moment van oprichting. Een voorbeeld is te vinden in het visum.nl aanvraagpakket.

 8. Online registratie

  Het is niet mogelijk een visumaanvraag te doen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria. Voor het online registreren brengt de immigratiedienst in Nigeria kosten in rekening die u online moet betalen per creditcard. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager en de wisselkoers van de US-dollar. De kosten voor het online registreren vindt u onder aan deze pagina

  Zelf registreren: stuur ID-nummer en referentie mee
  Als u zelf de online registratie en betaling doet, dan ontvangt u een ID-nummer en een referentienummer. Stuur deze mee met uw aanvraag. De ambassade heeft deze gegevens nodig.

 9. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Eerste visumaanvraag

  Aanvragers die nog niet eerder in Nigeria zijn geweest of dit niet kunnen aantonen (middels een scan van een vorig visum), komen alleen voor een single entry visum in aanmerking. Ook als via het online registratie systeem het tarief voor een multiple entry visum is betaald, wordt alleen een single entry visum afgegeven.

 12. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum voor meedere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk als de aanvrager een visum kan tonen van een eerder bezoek aan dit land. Het mag een kopie van een vorig visum zijn.

 13. Ongebruikte visa

  Aanvragers die voorheen een visum hebben verkregen maar het niet hebben gebruikt om naar Nigeria te reizen moeten een verklaring aanleveren met de reden waarom het visum niet werd gebruikt. De ambassade van Nigeria zal dan beslissen of een nieuw visum uitgegeven zal worden.

 14. Beperkte gebieden

  Met een zakenvisum krijgt men geen toegang tot Bonny Island. Aanvragers die naar Bonny island willen reizen moeten een TWP (tijdelijke werkvergunning) aanvragen. visum.nl kan u hierbij assisteren.

 15. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Belangrijke informatie

Online registratie
Het is niet mogelijk een visumaanvraag in te dienen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria. Voor het online registreren brengt de immigratiedienst in Nigeria kosten in rekening die u online moet betalen per creditcard. Deze kosten zjin afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager en de wisselkoers van de USD. De kosten voor het online registreren vindt u onderaan deze pagina. Deze kosten komen bovenop de kosten van het visum.

Indien u zelf de online registratie doet en betaalt, dan krijgt u een bevestiging met een ID-nummer en een referentie. Deze informatie hebben wij nodig om uw visumaanvraag te kunnen indienen, dus stuurt u een kopie van de bevestiging mee.
Indien u dat wenst, kunnen wij de online-aanvraag en creditcardbetaling namens u doen. Hiervoor berekenen wij €56 excl. BTW bemiddelingskosten.

Bankstorting
Vóór het indienen van de visumaanvraag bij de ambassade in Den Haag, dienen wij de consulaire kosten namens de aanvrager te voldoen door middel van een bankstorting. Voor de kosten en werkzaamheden die dit met zich meebrengt, rekenen wij € 23,50 excl. BTW per aanvraag.

Langere verwerkingstijd
Momenteel gelden voor alle aanvragen langere verwerkingtijden wegens beperkte afgifte van visa door de ambassade.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Nigeria voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Garantiebrief service om er zeker van te zijn dat de garantiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar http://visum.nl/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld garantiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:

  • De volgende zin, voer resp. de bedrijfsnaam en naam reiziger in op de puntjes: " We .... accept full immigration responsibility for Mr./Ms....”

 4. Aantoonbare financiële zekerheid

  Bewijs dat de aanvrager beschikt over voldoende financiële middelen om zich gedurende het verblijf te onderhouden d.m.v. een kopie van het meest recente bankafschrift.

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 6. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging.

 7. Reisschema

  De visumaanvrager moet voor een toeristenvisum een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
  Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager. Dit document is niet vereist als een correcte uitnodiging wordt aangeleverd van vrienden of familie in Nigeria.

 8. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van het gele koorts certificaat is vereist.

 9. Online registratie

  Het is niet mogelijk een visumaanvraag te doen zonder voorafgaande online registratie bij de immigratiedienst in Nigeria. Voor het online registreren brengt de immigratiedienst in Nigeria kosten in rekening die u online moet betalen per creditcard. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort visum, de nationaliteit van de aanvrager en de wisselkoers van de US-dollar. De kosten voor het online registreren vindt u onder aan deze pagina

  Zelf registreren: stuur ID-nummer en referentie mee
  Als u zelf de online registratie en betaling doet, dan ontvangt u een ID-nummer en een referentienummer. Stuur deze mee met uw aanvraag. De ambassade heeft deze gegevens nodig.

 10. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

 11. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 12. Verblijf bij familie of vrienden

  Als de visumaanvrager in Nigeria bij familie of vrienden verblijft in plaats van een hotel, dan is een uitnodigingsbrief vanuit Nigeria vereist in plaats van een garantiebrief. Deze brief moet:

  • Het volledige adres van de uitnodigende partij en alle contactgegevens vermelden
  • De naam en functie van de uitnodiger vermelden
  • De reden en de duur van het verblijf vermelden
  • Vermelden dat de uitnodigende partij volledige financiële aansprakelijkheid op zich neemt. U dient de volgende zin te gebruiken: "We accept full immigration and financial responsibility for .... "
  • Ondertekend zijn door de uitnodigende partij

  Van de uitnodigende persoon is ook een kopie van het paspoort nodig. Als de uitnodigende persoon niet de Nigeriaanse nationaliteit heeft, dan is ook een kopie van de verblijfsvergunning (CERPAC) nodig en een gewaarmerkte kopie of scan van het goedgekeurde expat quotum met een officieel stempel. Dit quotum wordt afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nigeria. De functie van de ondertekenaar, zoals vermeld op de uitnodiging, moet ook vermeld zijn op het goedgekeurde expat quotum en de CERPAC

 13. Ongebruikte visa

  Aanvragers die voorheen een visum hebben verkregen maar het niet hebben gebruikt om naar Nigeria te reizen moeten een verklaring aanleveren met de reden waarom het visum niet werd gebruikt. De ambassade van Nigeria zal dan beslissen of een nieuw visum uitgegeven zal worden.

 14. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Nigeria Visum

Wilt u weten hoe een visum voor Nigeria eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Nigeria om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum Nigeria bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt. Meer informatie

Bel 0900-31 50 205 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.