Vereisten voor een zakenvisum voor Suriname visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Garantiebrief service om er zeker van te zijn dat de garantiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar http://visum.nl/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld garantiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:
  • Reisdata bevatten die overeenkomen met de data die vermeld worden op alle andere vereiste documenten voor de visumaanvraag
  • Gericht zijn aan het consulaat in Amsterdam

  Voor reizigers die een 2-jarig visum met meerdere inreizen aanvragen dient de garantiebrief ook een verklaring te bevatten dat de reiziger in een periode van 6 maanden niet langer dan 90 dagen in totaliteit in Suriname zal verblijven

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Reisdata bevatten die overeenkomen met de data die vermeld worden op alle andere vereiste documenten voor de visumaanvraag
  • Gericht zijn aan het consulaat in Amsterdam


  Voor reizigers die een 2-jarig visum met meerdere inreizen aanvragen dient de uitnodigingsbrief ook een verklaring te bevatten dat de reiziger in een periode van 6 maanden niet langer dan 90 dagen in totaliteit in Suriname zal verblijven

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een e-ticket met een e-ticketnummer is vereist. Een vluchtschema of boekingsbevestiging is niet voldoende.

 6. Bewijs van bedrijfsregistratie

  Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal zes maanden oud. Dit uittreksel moet:

  • Van het Nederlandse bedrijf zijn
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Een niet- Nederlands- of Engelstalig uittreksel moet vergezeld zijn van een Engelse vertaling. Deze hoeft niet beëdigd te zijn


  Als u wilt dat visum.nl dit namens u verzorgt, dan kunt u dit aangeven op het visum.nl-orderformulier.

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Het invullen van een online visumaanvraagformulier kan tijdrovend en gecompliceerd zijn. U kunt dit aan ons uitbesteden door gebruik te maken van de Suriname Documenten Voorbereiding Service. Deze service bieden we aan voor €20,50. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt. In het visum.nl-aanvraagpakket vindt u een formulier voor de Suriname Documenten Voorbereiding Service. Beantwoord álle vragen op dit formulier.

  Het visumaanvraagformulier kan ook door de aanvrager zelf ingevuld worden. Het formulier moet:

 8. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Geldigheidsduur visum

  Geldig vanaf de aanvraagdatum op het visumaanvraagformulier. Reizen vóór de aanvraagdatum is niet mogelijk.

 10. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Vereisten voor een toeristenvisum voor Suriname voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link http://visum.nl/photo-service.php visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een e-ticket met een e-ticketnummer is vereist. Een vluchtschema of boekingsbevestiging is niet voldoende.

 4. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Het invullen van een online visumaanvraagformulier kan tijdrovend en gecompliceerd zijn. U kunt dit aan ons uitbesteden door gebruik te maken van de Suriname Documenten Voorbereiding Service. Deze service bieden we aan voor €20,50. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt. In het visum.nl-aanvraagpakket vindt u een formulier voor de Suriname Documenten Voorbereiding Service. Beantwoord álle vragen op dit formulier.

  Het visumaanvraagformulier kan ook door de aanvrager zelf ingevuld worden. Het formulier moet:

 5. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 6. Geldigheidsduur visum

  Geldig vanaf de aanvraagdatum op het visumaanvraagformulier. Reizen vóór de aanvraagdatum is niet mogelijk.

 7. Kinderen

  Bij de aanvraag voor een visum voor een minderjarige dient u het volgende aan te leveren:

  • Per kind is één originele kleurenpasfoto vereist 
  • Ieder kind dient een eigen paspoort te hebben en dezelfde visumkosten en vereisten gelden als voor een volwassene
  • Een familieverklaring met de naam van het kind, waarop beide ouders vermeld zijn. Deze verklaring kunt u aanvragen bij het stadskantoor in de woonplaats van het kind
  • Het toestemmingsformulier van de ouder(s)/voogd die niet meereizen. Vul daarvoor het bijgaande formulier in
  • Een kopie van het paspoort/ID van de ouder(s)/voogd die niet meereizen
  • Een wettig bewijs van de voogdij in geval van alleenstaande ouders/ eenoudergezinnen
    

 8. Verblijf korter dan 90 dagen

  Voor een verblijf van maximaal 90 dagen per inreis, komt u in aanmerking voor een toeristenkaart in plaats van een visum. Houdt u er rekening mee dat minderjarigen aanvullende documenten moeten aanleveren. Meer informatie vindt u op de website van het Surinaams consulaat 

  visum.nl raadt u aan om van tevoren een visum aan te vragen, om eventuele wachtrijen en vertragingen op de luchthaven te voorkomen.

 9. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Suriname visum

Wilt u weten hoe een visum voor Suriname eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Suriname om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum Suriname bekijken

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.

 

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de wekelijkse visum.nl-nieuwsbrief voor de meest recente consulaire wijzigingen en ander nieuws over visa of legalisaties. Zo blijft u altijd op de hoogte.