Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Kazachstan. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Kazachstan.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Kazachstan te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Kazachstan om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Kazachstan-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Kazachstan-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Afsprakensysteem
De ambassade werkt met een afsprakensysteem. De afspraken worden op volgorde van binnenkomst ingepland. De aangegeven verwerkingstijd van uw visumaanvraag gaat in vanaf de datum van afspraak.
De wachttijd voor een afspraak kan tot 3 weken duren.

Vereisten voor een zakenvisum voor Kazachstan visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van documenten die het doel van de reis aantonen
  • In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan

  Voor een verblijf van langer dan 30 dagen is wel een visum benodigd. Meer informatie over de visumvereisten treft u aan in het visum.nl aanvraagpakket.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Tenminste zes maanden geldig zijn na vervaldatum van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

  Wanneer met een tweede paspoort een visumaanvraag wordt gedaan, dan dient het originele (eerste) paspoort getoond te worden.

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 5. Verzoekbrief

  Een volledig ingevulde verzoekbrief genaamd "Letter of Request". Deze brief:

  • Moet ondertekend worden maar geen datum bevatten naast de handtekening
  • Vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket

 6. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de organisatie in het land van bestemming. De brief moet:

  • Uitgegeven zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Afgegeven worden inclusief telexnummer

  Aanvragers die naar Kazachstan reizen om een conferentie bij te wonen, hebben in sommige gevallen geen telex nodig. Hiervoor zijn geen richtlijnen, dit moet per geval bij de ambassade worden nagevraagd.

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet:

  • Voor de in-en uitreisdata die op het formulier worden ingevuld, een verblijf van respectievelijk 30, 60 of 90 dagen aanduiden om de juiste geldigheid te kunnen bepalen. Een verblijf van bijvoorbeeld 4 dagen is te kort en leidt mogelijk tot afwijzing door de ambassade.
  • Ondertekend worden maar geen datum bevatten in het "Place and Date" veld

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Multiple-entry aanvragen voor 2 of 3 jaar

  Een visum voor meerdere inreizen (multiple entry) met een geldigheid van 2 of 3 jaar wordt uitsluitend afgegeven als de aanvrager in het bezit is van een werkvergunning afgegeven door de autoriteiten in Kazachstan.

Belangrijke informatie

Afsprakensysteem
De ambassade werkt met een afsprakensysteem. De afspraken worden op volgorde van binnenkomst ingepland. De aangegeven verwerkingstijd van uw visumaanvraag gaat in vanaf de datum van afspraak.
De wachttijd voor een afspraak kan tot 3 weken duren.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Kazachstan voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van documenten die het doel van de reis aantonen
  • In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan

  Voor een verblijf van langer dan 30 dagen is wel een visum benodigd. Meer informatie over de visumvereisten treft u aan in het visum.nl aanvraagpakket.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Verzoekbrief

  Een volledig ingevulde verzoekbrief genaamd "Letter of Request". Deze brief:

  • Moet ondertekend worden maar geen datum bevatten naast de handtekening
  • Vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket

 5. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief vanuit Kazachstan volstaat. Deze brief moet:

  • De naam en het adres van de uitnodigende partij bevatten
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • De datum van aanvraag en vertrek aangeven
  • Het gewenste type visum, geldigheidsduur van het visum en het aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • Uitgegeven zijn door een geautoriseerd Kazachstaans reisbureau of hotel

 6. Reisschema

  Een originele ondertekende reisbeschrijving moet worden aangeleverd. Een voorbeeld (Sample Travel Plan) is opgenomen in het visum.nl aanvraagpakket.

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Aanvullend formulier

  Eén origineel, volledig ingevuld en door de paspoorthouder ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl aanvraagpakket.

  Op het Aanvullende formulier moeten de volgende gegevens ingevuld worden:

  • Uw naam en adres
  • Uw paspoortnummer
  • Het doel van de reis in het Engels (Purpose is Touristic)
  • De gegevens van uw contact in Kazachstan
  • De data van de geplande reis
  • De plaatsen die u wilt bezoeken

 9. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet:

  • Voor de in-en uitreisdata die op het formulier worden ingevuld, een verblijf van respectievelijk 30, 60 of 90 dagen aanduiden om de juiste geldigheid te kunnen bepalen. Een verblijf van bijvoorbeeld 4 dagen is te kort en leidt mogelijk tot afwijzing door de ambassade.
  • Ondertekend worden maar geen datum bevatten in het "Place and Date" veld

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Kinderen

  Per kind dient u aan te leveren:

  • Het paspoort van het kind
  • Een goedgelijkende, recente pasfoto

  Voor kinderen tot 16 jaar worden geen consulaire kosten berekend.

 12. Uitzondering uitnodiging

  U heeft geen uitnodiging nodig als u:

  • Een visum voor een enkele inreis (single entry) aanvraagt

                                         en

  • Korter dan 30 dagen aaneengesloten in Kazachstan verblijft

   

  Het Aanvullend formulier dat we hebben opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket, moet wel aangeleverd worden.

 13. Aanvragers van een visum met 3 inreizen

  Voor de aanvraag van een visum met drie inreizen is een kopie van een officiële uitnodigingsbrief vereist. Deze uitnodiging moet geregistreerd zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Kazachstan.