Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Angola. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Angola.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Angola te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Angola om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Angola-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Angola-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Biometrische data verplicht

Alle aanvragers van een visum voor Angola zijn verplicht om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, af te laten nemen.

visum.nl biedt ondersteuning met de Angola Executive Service om het aanvraagproces makkelijker te maken. Met deze service zorgen wij voor:

 • Een vast contactpersoon van het Executive Service team die uw aanvraag van begin tot eind zal begeleiden
 • Binnen 60 minuten na het plaatsen van een online order wordt er contact met u opgenomen
 • Advies en begeleiding bij het verzorgen van de vereiste documenten
 • Documenten Voorbereiding Service
 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag: We kijken uw gehele visumaanvraag met alle vereiste documenten na om het risico op afwijzing bij het consulaat te minimaliseren
 • Fotoservice
 • Het maken van een afspraak voor het afgeven van uw biometrische data
 • Het paspoort na visumafgifte ophalen bij het consulaat
 • Een scan van uw visum
 • Gratis aflevering van uw paspoort op Luchthaven Schiphol

Na ontvangst van uw online order neemt een specialist contact met u op om uw order door te nemen en de procedure verder toe te lichten.

Als u liever zelf meer voorbereidingen treft voor uw visumaanvraag en minder intensieve begeleiding wenst, dan adviseren we u te kiezen voor onze Pre-Check & Documenten Voorbereiding Service voor het visumaanvraagformulier. Met deze service zorgen wij voor:

 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag: We kijken uw gehele visumaanvraag met alle vereiste documenten na om het risico op afwijzing door het consulaat te minimaliseren
 • Hulp bij het invullen van het visumaanvraagformulier van de Angolese ambassade om vertraging van uw aanvraag te voorkomen

Vereisten voor een zakenvisum voor Angola visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens vier lege visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de organisatie in het land van bestemming. De brief moet:

  • Gelegaliseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Angola
  • Gelegaliseerd worden nadat de brief ondertekend en gestempeld is door de uitnodigende organisatie
  • Geprint worden op briefpapier van het bedrijf
  • In kleur geprint en/of verzonden worden
  • De naam en functie van de reiziger bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger weergeven
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Ondertekend en gestempeld zijn

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kleurenkopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 6. Gele koorts-certificaat

  Een kleurenkopie van het gele koorts certificaat is vereist.

 7. Offshore

  Als u in het land van bestemming op zee verblijft, heeft u een offshore-visum nodig. In dat geval zijn de volgende vereisten voor u van toepassing:

  • In de uitnodigingsbrief moet vermeld staan dat de aanvrager 7 tot 15 dagen offshore gaat
  • De uitnodigingsbrief mag niet ouder zijn dan 1 maand
  • Indien mogelijk moet een kleurenkopie van uw zeemansboekje worden meegestuurd.
  • Met een offshore-visum kunt u maximaal 7 of 15 dagen verblijven

  LET OP: Een offshore-visum wordt altijd verwerkt als een spoedaanvraag. Vanaf het moment van afgifte moet binnen 3 dagen worden afgereisd.

 8. Aanvragers van een spoedvisum

  Een spoedvisum wordt alleen afgegeven indien u een eerder afgegeven zakenvisum voor Angola kunt tonen. Dit voorgaande visum mag in uw huidige paspoort staan of u mag een kopie aanleveren van een voorgaand visum in een verlopen paspoort.Let op: Dit is niet van toepassing indien u een Off-Shore visum aanvraagt.

 9. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig en correct ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist. Dit moet een orgineel formulier zijn, kopieën mogen niet worden ingeleverd bij de ambassade. visum.nl zal u assisteren met het invullen van het visumaanvraagformulier. Gelieve hiervoor het Documenten Voorbereiding formulier Angola in te vullen dat is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket.

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Belangrijke informatie

Biometrische data verplicht

Alle aanvragers van een visum voor Angola zijn verplicht om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, af te laten nemen.

visum.nl biedt ondersteuning met de Angola Executive Service om het aanvraagproces makkelijker te maken. Met deze service zorgen wij voor:

 • Een vast contactpersoon van het Executive Service team die uw aanvraag van begin tot eind zal begeleiden
 • Binnen 60 minuten na het plaatsen van een online order wordt er contact met u opgenomen
 • Advies en begeleiding bij het verzorgen van de vereiste documenten
 • Documenten Voorbereiding Service
 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag: We kijken uw gehele visumaanvraag met alle vereiste documenten na om het risico op afwijzing bij het consulaat te minimaliseren
 • Fotoservice
 • Het maken van een afspraak voor het afgeven van uw biometrische data
 • Het paspoort na visumafgifte ophalen bij het consulaat
 • Een scan van uw visum
 • Gratis aflevering van uw paspoort op Luchthaven Schiphol

Na ontvangst van uw online order neemt een specialist contact met u op om uw order door te nemen en de procedure verder toe te lichten.

Als u liever zelf meer voorbereidingen treft voor uw visumaanvraag en minder intensieve begeleiding wenst, dan adviseren we u te kiezen voor onze Pre-Check & Documenten Voorbereiding Service voor het visumaanvraagformulier. Met deze service zorgen wij voor:

 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag: We kijken uw gehele visumaanvraag met alle vereiste documenten na om het risico op afwijzing door het consulaat te minimaliseren
 • Hulp bij het invullen van het visumaanvraagformulier van de Angolese ambassade om vertraging van uw aanvraag te voorkomen

Vereisten voor een toeristenvisum voor Angola voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens acht lege visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een brief waarin de aanvrager zich introduceert. De brief moet:

  • De datum van de aanvraag bevatten
  • Het type visum dat wordt aangevraagd vermelden
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
  • De (verwachte) aankomstdatum vermelden
  • De (verwachte) vertrekdatum vermelden
  • Verklaren dat de aanvrager verzekerd is
  • Handtekening van de aanvrager bevatten

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kleurenkopie van het vluchtschema of een uitdraai van het e-ticket afgegeven door de reisorganisatie
  • Een kleurenkopie van de hotelbevestiging

 5. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift, met een banksaldo dat gelijk staat aan $200 (US Dollar) per dag dat u in dit land verblijft

 6. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 7. Gele koorts-certificaat

  Een kleurenkopie van het gele koorts certificaat is vereist.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig en correct ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist. Dit moet een orgineel formulier zijn, kopieën mogen niet worden ingeleverd bij de ambassade. visum.nl zal u assisteren met het invullen van het visumaanvraagformulier. Gelieve hiervoor het Documenten Voorbereiding formulier Angola in te vullen dat is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket.

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Aanvragers onder de 18 jaar

  Bij de aanvraag voor een visum voor een minderjarige dient u het volgende aan te leveren:

  • Bewijs dat de minderjarige reiziger met begeleiding van de maatschappij kan reizen, als deze alleen reist
  • Een toestemmingsbrief van de ouder(s)/voogd  die niet meereizen