Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Australië. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Australië.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Australië te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Australië om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Australië-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Australië-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Australië visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Toelatingseisen en Documentatie

  De overheid van de Australië werkt met een digitaal visumsysteem. Een e-Visa is een elektronische toestemming die door de autoriteiten wordt afgegeven. Deze toestemming vervangt het visum, er wordt geen visum of label in het paspoort meer geplaatst.

  Om hiervoor in aanmerking te komen moet de reiziger:

  • Een paspoort hebben dat minstens zes maanden geldig is bij aankomst met minimaal één lege visumpagina
  • Een bewijs van voldoende financiële middelen hebben
  • Doorreis-of retourtickets kunnen overleggen
  • In het bezit zijn van een bewijs van een hotelreserving
  • Alle vereiste documenten hebben voor de volgende bestemming


  Om het aanvraagformulier in te vullen moet de reiziger het volgende verstrekken:

  • Een kopie van de informatiepagina van het paspoort


  Vraag uw eVisum nu aan door uw gegevens te verstrekken op het orderformulier. Wij zullen de rest voor u doen en u via e-mail op de hoogte houden over de voortgang van uw aanvraag

Belangrijke informatie

Australië Executive Service

Het visum voor Australie moet online worden aangevraagd op de website van de Australische overheid. Alle vereiste documentatie moet worden geupload op de website.

visum.nl blijft het hoogste niveau van dienstverlening bieden. Vanwege de ingewikkelde en tijdrovende procedure, raden wij u de Australië Executive Service aan. Met deze service zorgen wij voor:

 • Persoonlijk contact binnen 60 minuten na het plaatsen van uw bestelling
 • Een vast contactpersoon binnen het Executive Service team
 • Advies en begeleiding bij het verzorgen van de vereiste documenten
 • Kwaliteitscontrole, vertaling en begrijpelijke formulieren.
 • Documenten Voorbereiding Service
 • Pre-check van de vereiste documenten
 • Het betalen van uw online visum
 • Het uploaden van uw documenten op de website van de Australische overheid
 • Persoonlijke updates over de voortgang van uw visumaanvraag


Het tarief voor de Australië Executive Service is € 424,00 per persoon exclusief BTW, consulaire kosten en eventuele andere services.

Na ontvangst van uw online order neemt een visum.nl specialist contact met u op om uw order door te nemen en de procedure verder toe te lichten. U wordt verzocht om uw documenten pas op te sturen naar visum.nl nadat u telefonisch contact met ons hebt gehad.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Australië voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een kopie van een machinaal leesbaar paspoort van de reiziger is toegestaan. Een origineel paspoort moet worden aangeleverd als het niet een machinaal leesbaar paspoort is. Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort moet:

  • Tenminste zes maanden geldig zijn na aankomst
  • Minstens één lege visumpagina bevatten

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Geboorteakte

  Een gewaarmerkte kopie van een internationaal uittreksel van de geboorteakte waarop de namen van beide ouders staan. Dit is verkrijgbaar bij de gemeente. Als een andere achternaam in het paspoort staat dan op het geboortecertificaat, dan moet een huwelijksakte of ander verklarend document aangeleverd worden van de naamswijziging.

 4. Aantoonbare financiële zekerheid

  Bewijs dat de aanvrager beschikt over voldoende financiële middelen om zich gedurende het verblijf te onderhouden. Dit moet worden aangeleverd als één van onderstaande documenten:

  • Een kopie van het meest recente bankafschrift met daarop de naam van de aanvrager
  • Een actuele voorlopige of definitieve aanslag van de belasting (alleen voor zelfstandig ondernemers)
  • Een getekende brief van een derde persoon waarin een raming van de kosten voor de reis staat, vergezeld van een kopie van het paspoort van de ondertekenaar van de brief

 5. Bewijsstukken verzekering

  Een kopie van het polisblad van de reis-of ziektekostenverzekering. Hieruit moet blijken dat de reiziger verzekerd is voor eventuele ziektekosten in het land van bestemming.

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 7. Aantoonbare verplichtingen in Nederland

  Bewijs van verblijf in en terugkeer naar Nederland is benodigd. Dit kan worden aangeleverd als één van onderstaande documenten:

  • Een werkgeversverklaring met daarin de toestemming voor het verlof en de datum waarop men weer aan het werk gaat
  • Een verklaring van de school/Universiteit waaruit blijkt dat er een opleiding wordt gevolgd
  • Bewijs van in Nederland verblijvende familieleden (bijvoorbeeld huwelijksakte, geboorteakte kinderen)
  • Bewijs van bezit van onroerende goederen (koopovereenkomst, huurcontract etcetera)

 8. Visumaanvraagformulier

  visum.nl zal u assisteren met het invullen van het visumaanvraagformulier. Gelieve hiervoor het Documenten Voorbereiding Service - Australië formulier in te vullen dat is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket

 9. Aanvullend formulier

  Een door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier (Form 956A) vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket.

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Verblijf bij familie of vrienden

  Als u bij familie of vrienden verblijft dan moet het volgende aanvullend worden aangeleverd:

  • Een ondertekende uitnodigingsbrief van de gastheer/vrouw
  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenaar
  • Een kopie van de Australische verblijfsvergunning als de uitnodiger niet de Australische nationaliteit heeft

 12. Medische verklaring

  Onder bepaalde omstandigheden is een medische verklaring vereist. Via onderstaande hyperlink kan stapsgewijs worden nagegaan óf en wat er exact benodigd is:


  https://www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/meeting-the-health-requirement/health-examinations

 13. Bijzondere voorwaarden

  De ambassade kan in sommige gevallen aanvullende voorwaarden hebben of acties ondernemen, zoals:

  • Aanvullende documenten opvragen
  • Het consulair tarief aanpassen
  • De verwerkingstijd verlengen voor de visumaanvraag

  Uiteraard houdt visum.nl u op de hoogte gedurende uw visumaanvraag.