Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Gabon. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Gabon.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Gabon te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Gabon om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Gabon-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Gabon-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Gabon visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De geboortedatum van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
  • In het Frans geschreven zijn
  • Gericht zijn aan de ambassade in Brussel
  • Gestempeld en ondertekend zijn door een daartoe bevoegd persoon

 4. Uitnodiging

  Een originele uitnodigingsbrief is vereist. De uitnodiging moet:

  • In het Frans geschreven zijn
  • Op bedrijfsbriefpapier geschreven zijn
  • De naam en functie van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 6. Bewijs van verblijf

  Een originele hotelboeking. De bevestiging moet:

  • De naam van de aanvrager bevatten
  • Op briefpapier van het hotel geschreven zijn
  • Een stempel van het hotel bevatten
  • Voorzien zijn van een handtekening
  • Bevestigen dat voor tenminste de eerste drie dagen betaald is
  • In kleur geprint zijn
  • In het Engels of Frans opgesteld zijn

   

  • Bewijsstukken verzekering

   Een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij (ziektekosten of reisverzekering). Deze verklaring moet:

   • In het Frans of Engels zijn
   • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd
   • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Gabon
   • De data van de reis vermelden en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode
   • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd

  • Gele koorts-certificaat

   Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

  • Extra kopie van bepaalde documenten

   Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij visum.nl:

   • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
   • Het visumaanvraagformulier

  • Bewijs van autorisatie

   Een officiële autorisatie (uitnodiging) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in land van bestemming

  • Visumaanvraagformulier

   Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist voor de ambassade in Brussel. Dit formulier moet:

   • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
   • Worden ondertekend door de aanvrager

  • visum.nl-orderformulier

   Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  • Belangrijke informatie

   Bij de grens kan u gevraagd worden uw hotelbevestiging en/of uitnodigingsbrief (zakenreis) te tonen. Zorg ervoor dat u die bij de hand heeft wanneer u arriveert in Gabon.

  Vereisten voor een toeristenvisum voor Gabon voor Nederlandse paspoorthouders

  1. Paspoort

   Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

   • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
   • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
   • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

  2. Pasfoto's

   Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

   • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
   • Een witte achtergrond hebben
   • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
   • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
   • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
   • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

  3. Bewijs van het reisarrangement

   Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

  4. Bewijsstukken verzekering

   Een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij (ziektekosten of reisverzekering). Deze verklaring moet:

   • In het Frans of Engels zijn
   • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd
   • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Gabon
   • De data van de reis vermelden en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode
   • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd

  5. Bewijs van verblijf

   Een originele hotelboeking. De bevestiging moet:

   • De naam van de aanvrager bevatten
   • Op briefpapier van het hotel geschreven zijn
   • Een stempel van het hotel bevatten
   • Voorzien zijn van een handtekening
   • Bevestigen dat voor tenminste de eerste drie dagen betaald is
   • In kleur geprint zijn
   • In het Engels of Frans opgesteld zijn

    

   • Aantoonbare financiële zekerheid

    Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager (niet ouder dan een maand).

   • Gele koorts-certificaat

    Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

   • Extra kopie van bepaalde documenten

    Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij visum.nl:

    • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
    • Het visumaanvraagformulier

   • Bewijs van autorisatie

    Een officiële autorisatie (uitnodiging) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in land van bestemming

   • Visumaanvraagformulier

    Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist voor de ambassade in Brussel. Dit formulier moet:

    • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
    • Worden ondertekend door de aanvrager

   • visum.nl-orderformulier

    Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

    De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

   • Visumgeldigheid / Verblijfsduur

    Toeristen kunnen een visum van maximaal één maand krijgen. Ter plaatse kan bij aankomst via de lokale autoriteiten het visum worden verlengd.

   • Belangrijke informatie

    Bij de grens kan u gevraagd worden uw hotelbevestiging en/of uitnodigingsbrief (zakenreis) te tonen. Zorg ervoor dat u die bij de hand heeft wanneer u arriveert in Gabon.