Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor India. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor India.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor India te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van India om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een India-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het India-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Visumafgifte tijdelijk stopgezet
India heeft de afgifte van alle visa, behalve diplomatieke & officiële visa, tijdelijk opgeschort. De Indiase overheid heeft ook de toegang tot het land ontzegd voor alle reizigers die vanuit een EU of EFTA land, Turkije of het Verenigd Koninkrijk aankomen. Aanvragers die om dwingende redenen naar India moeten reizen worden geadviseerd om contact op te nemen met de ambassade van India.
Biometrische data verplicht: werkwijze

De ambassade van India heeft de verwerking van visa uitbesteed aan een derde partij. Alle reizigers moeten persoonlijk langskomen om biometrische data af te geven, dit is alleen mogelijk op afspraak. Vanwege de complexiteit van de visumaanvraag raden wij u aan om gebruik te maken van de India Executive Service.

India Executive Service

 • Begrijpelijke aanvraagformulieren, benodigdheden en instructies
 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag.
 • Documenten Voorbereiding Service
 • Digitale Fotoservice  
 • Het maken van een afspraak
 • Aanleveren van uw documenten
 • Controleren van uw visum
 • Een scan van uw visum
 • Aflevering van uw paspoort op luchthaven Schiphol

Als u liever zelf uw visum aanvraagt en minder intensieve begeleiding wenst, adviseren we u te kiezen voor onze Pre-Check & Documenten Voorbereiding Service om afwijzing te voorkomen.

Pre Check & Document Voorbereiding Service

 • Begrijpelijke aanvraagformulieren
 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag
 • Document Voorbereiding Service

Vereisten voor een zakenvisum voor India visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee kleurenpasfoto’s. Het pasfotoformaat verschilt van een standaard Nederlandse pasfoto. De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog. Op ons kantoor in Den Haag kunt u gebruik maken van een pasfotohokje voor foto's van dit formaat
  • Van een goede kwaliteit zijn
  • Een effen, lichtgekleurde achtergrond hebben
  • Eénmaal gelijmd worden op de daarvoor bestemde plek op het aanvraagformulier en de andere foto moet met een paperclip bevestigd worden aan het aanvraagformulier
  • Aan de richtlijnen voldoen zoals vermeld in het visum.nl-aanvraagpakket. Leest u deze aandachtig door

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:
  • Het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf
  • Een omschrijving geven van het beroep van de aanvrager
  • Het e-mailadres en telefoonnummer vermelden van de ondertekenaar
  • Geprint worden op bedrijfsbriefpapier

  De garantiebrief mag niet ouder zijn dan 30 dagen op het moment dat uw aanvraag ingediend wordt.

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van het te bezoeken bedrijf in India. De brief moet:

  • Geschreven zijn op briefpapier van het bedrijf
  • Exact dezelfde bedrijfsgegevens bevatten als op het visumaanvraagformulier, in de Garantiebrief en op het Certificate of Incorporation
  • Geadresseerd zijn aan de ambassade in Den Haag
  • Niet ouder zijn dan 30 dagen op het moment dat uw aanvraag ingediend wordt
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden (naam, paspoortnummer, geboortedatum, datum van afgifte en vervaldatum)
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen, de eerste inreisdatum en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Het e-mailadres van de uitnodiger vermelden
  • Hetzelfde adres vermelden als dat wat op de Certificate of Incorporation staat. Indien dit niet het geval is, dan moet specifiek worden vermeld dat het bedrijf is verhuisd naar een ander adres
  • De naam en functie van de ondertekenaar vermelden

 5. Oprichtingsakte (Certificate of Incorporation)

  Dit is een oprichtingsakte van het bedrijf in India, afgegeven op het moment van oprichting.

 6. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 7. Bedrijfsregistratie

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet:

  • Opgesteld zijn in het Nederlands als het van een Nederlands bedrijf is of in het Engels als het van een buitenlands bedrijf is (als aanvragen buiten Nederland niet mogelijk is)
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Niet ouder zijn dan 6 maanden
  • Een niet- Nederlands- of Engelstalig uittreksel moet vergezeld zijn van een Engelse vertaling. Deze hoeft niet beëdigd te zijn


  Als u wilt dat visum.nl dit namens u verzorgt, dan kunt u dit aangeven op het visum.nl-orderformulier.

 8. Visumaanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Maximaal 30 dagen oud zijn vanaf het moment van invullen
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn

  visum.nl zal het visumaanvraagformulier voor u verzorgen. Gelieve hiervoor het India Documenten Voorbereiding Service formulier in te vullen dat is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket.

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

   

 10. Houders van een tweede paspoort

  Houders van een tweede paspoort moeten een kopie van dit paspoort aanleveren, vergezeld van een Engelstalige ondertekende verklaring waarin staat dat er geen visum voor India in het andere paspoort staat.
  Het tweede paspoort (al dan niet verlopen) moet alleen worden aangeleverd als er een geldig visum van India in staat. Een voorbeeld van de 'Declaration of Holding Visa in my second passport' hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket

 11. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Bij het aanvragen van een multiple entry visum met een geldigheidsduur van één jaar dient men in de garantiebrief uit te leggen waarom een visumgeldigheid van één jaar nodig is in plaats van vijf jaar.

  Als u een zakenvisum voor één jaar aanvraagt dan geeft de ambassade mogelijk een visum met een geldigheid van zes maanden af, tegen de kosten van een visum voor één jaar. Restituties zijn daarom niet mogelijk.

 12. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail info@cibtvisas.nl of telefonisch via 0900-3150205.

 13. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via info@cibtvisas.nl of per telefoon 0900-3150205.

 14. Uitzondering biometrische data

  Biometrische data zijn vereist voor bijna alle visumaanvragers in Nederland, op een paar uitzonderingen na. Kinderen onder de 12 jaar, volwassenen ouder dan 70 jaar en diplomaten en hun echtgenoten op officiële zakenreis.

 15. Werkzaam bij een Ministerie

  Aanvragers die werkzaam zijn bij een Nederlandse ministerie moeten een brief van hun werkgever aanleveren waarin het doel van de reis wordt vermeld.

 16. Bewijs van eerdere gebruikte visa

  Aanvragers die eerder in India zijn geweest en nog in het bezit zijn van het vorige moeten hiervan bewijs leveren in de vorm van:

  • Het eerdere visum in het huidige paspoort
   of
  • Een kopie van een eerder visum én een kopie van de informatiepagina van het verlopen paspoort

  Mocht de aanvrager niet meer in het bezit zijn van het vorige visum dan dient deze hier van kennis te geven in het visumaanvraagformulier.

Belangrijke informatie

Visumafgifte tijdelijk stopgezet
India heeft de afgifte van alle visa, behalve diplomatieke & officiële visa, tijdelijk opgeschort. De Indiase overheid heeft ook de toegang tot het land ontzegd voor alle reizigers die vanuit een EU of EFTA land, Turkije of het Verenigd Koninkrijk aankomen. Aanvragers die om dwingende redenen naar India moeten reizen worden geadviseerd om contact op te nemen met de ambassade van India.
Biometrische data verplicht: werkwijze

De ambassade van India heeft de verwerking van visa uitbesteed aan een derde partij. Alle reizigers moeten persoonlijk langskomen om biometrische data af te geven, dit is alleen mogelijk op afspraak. Vanwege de complexiteit van de visumaanvraag raden wij u aan om gebruik te maken van de India Executive Service.

India Executive Service

 • Begrijpelijke aanvraagformulieren, benodigdheden en instructies
 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag.
 • Documenten Voorbereiding Service
 • Digitale Fotoservice  
 • Het maken van een afspraak
 • Aanleveren van uw documenten
 • Controleren van uw visum
 • Een scan van uw visum
 • Aflevering van uw paspoort op luchthaven Schiphol


Als u liever zelf uw visum aanvraagt en minder intensieve begeleiding wenst, adviseren we u te kiezen voor onze Pre-Check & Documenten Voorbereiding Service om afwijzing te voorkomen.

Pre Check & Document Voorbereiding Service

 • Begrijpelijke aanvraagformulieren
 • Kwaliteitscontrole van uw visumaanvraag
 • Document Voorbereiding Service

Vereisten voor een toeristenvisum voor India voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Voor een verblijf van drie maanden: tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Voor een verblijf van zes maanden: tenminste negen maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee kleurenpasfoto’s. Het pasfotoformaat verschilt van een standaard Nederlandse pasfoto. De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog. Op ons kantoor in Den Haag kunt u gebruik maken van een pasfotohokje voor foto's van dit formaat
  • Van een goede kwaliteit zijn
  • Een effen, lichtgekleurde achtergrond hebben
  • Eénmaal gelijmd worden op de daarvoor bestemde plek op het aanvraagformulier en de andere foto moet met een paperclip bevestigd worden aan het aanvraagformulier
  • Aan de richtlijnen voldoen zoals vermeld in het visum.nl-aanvraagpakket. Leest u deze aandachtig door

 3. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 4. Visumaanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Maximaal 30 dagen oud zijn vanaf het moment van invullen
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn

  visum.nl zal het visumaanvraagformulier voor u verzorgen. Gelieve hiervoor het India Documenten Voorbereiding Service formulier in te vullen dat is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket.

 5. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

   

 6. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Een schriftelijke verklaring (declaration letter) dient te worden aangeleverd bij het aanvragen van een multiple entry visum met een geldigheidsduur van één jaar. Deze brief moet verklaren waarom een visumgeldigheid van één jaar nodig is in plaats van vijf jaar.

 7. Zelfstandig ondernemers en ZZP

  Zelfstandig ondernemers moeten het volgende aanleveren:

  • Een uitreksel van de Kamer van Koophandel. De naam op het uittreksel moet overeenkomen met de naam van de visumaanvrager. visum.nl kan een uittreksel namens u aanvragen als u dat wilt. Stuurt u hiervoor een e-mail naar info@cibtvisas.nl

 8. Aanvragers onder de 18 jaar

  Elke aanvrager onder de 18 jaar die met beide ouders/voogden reist, moet ook een geboorte-akte aanleveren waarop duidelijk de namen van beide ouders/voogden staan. Voor een aanvrager onder de 18 jaar moet daar bovenop een Engelstalige verklaring van toestemming (Letter of Consent) angeleverd worden als deze met beide ouders of met één ouder meereist. Deze verklaring moet:

  • Aangeven dat de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen
  • Ondertekend zijn door de ouder(s)/voogd(en)
  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenende ouder(s)/voogd(en) als bijlage hebben
  • Een bewijs van ouderschap/voogdij als bijlage meeleveren, indien de achternaam van de minderjarige niet overeenkomt met die van de ondertekenende ouder/voogd

  De verklaring van toestemming voor als de aanvrager met één ouder meereist vindt u hier. De verklaring van toestemming voor als de aanvrager met beide ouders meereist vindt u hier.

 9. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via info@cibtvisas.nl of per telefoon 0900-3150205.

 10. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail info@cibtvisas.nl of telefonisch via 0900-3150205.

 11. Werkzaam bij een mediabedrijf

  Aanvragers die werken bij een organisatie/bedrijf dat iets te maken heeft met media en die als toerist naar India willen reizen, moeten een Journalisten/Toeristenvisum (JV/TV) aanvragen. Zelfs als het uitgeoefende beroep niets te maken heeft met media. De werkgever dient het formulier ‘Company Undertaking for JV/TV only’ in te vullen en te ondertekenen. Neemt u contact op met visum.nl via info@visum.nl.nl als dit van toepassing op u is. Wij sturen u dan een exemplaar toe. Voor een JV/TV-visum brengt de ambassade een hoger tarief in rekening. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

 12. Werkzaam bij een Ministerie

  Aanvragers die werkzaam zijn bij een Nederlandse ministerie moeten een brief van hun werkgever aanleveren waarin het doel van de reis wordt vermeld.

 13. Uitzondering biometrische data

  Biometrische data zijn vereist voor bijna alle visumaanvragers in Nederland, op een paar uitzonderingen na. Kinderen onder de 12 jaar, volwassenen ouder dan 70 jaar en diplomaten en hun echtgenoten op officiële zakenreis.

 14. Bewijs van eerdere gebruikte visa

  Aanvragers die eerder in India zijn geweest en nog in het bezit zijn van het vorige moeten hiervan bewijs leveren in de vorm van:

  • Het eerdere visum in het huidige paspoort
   of
  • Een kopie van een eerder visum én een kopie van de informatiepagina van het verlopen paspoort

  Mocht de aanvrager niet meer in het bezit zijn van het vorige visum dan dient deze hier van kennis te geven in het visumaanvraagformulier.