Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Japan. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Japan.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Japan te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Japan om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Japan-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Japan-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Japan visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Tenminste geldig zijn gedurende het verblijf
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

  Een originele garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 3. Aantoonbare goedkeuring

  Een kopie van het "Certificate of Completion of Registration" afgegeven via het ERFS systeem. Dit moet door de sponsor in Japan aangevraagd worden via: https://entry.hco.mhlw.go.jp.

 4. Machtigingsbrief

  Een volledig ingevulde en ondertekende machtigingsbrief per reiziger. Gelieve gebruik te maken van de machtigingsbrief die in het visum.nl aanvraagpakket zit. De brief moet:

  • Getypt of handgeschreven zijn
  • Voor de handtekening en datum met de handgeschreven zijn
  • Ondertekend zijn door de reiziger

 5. Visumaanvraagformulier

  Eén origineel visumaanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend.

 6. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Japan voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Tenminste geldig zijn gedurende het verblijf
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Aantoonbare financiële zekerheid

  Aantoonbare financiële zekerheid in de vorm van:

  • Een recent bankafschrift van de aanvrager
  • De laatste drie salarisspecificaties van de aanvrager

 4. Werkgeversverklaring

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. Deze brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • Bevestigen dat de aanvrager bij het betreffende bedrijf werkt
  • De reden van de reis specificeren
  • De verwachte datum vermelden waarop de aanvrager zijn werk bij het bedrijf weer hervat
  • Ondertekend zijn door de leidinggevende van de aanvrager, of de afdeling personeelszaken van het bedrijf

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van het e-ticket
  • Een hotelbevestiging, deze moet gefaxt worden door het hotel in het land van bestemming.
  • Een reisschema waarop per dag alle activiteiten staan en de tijdstippen waarop deze plaatsvinden. Een voorbeeld vindt u in het visum.nl-aanvraagpakket

 6. Aanvullend formulier

  Eén origineel, volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier (Questionnaires) vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket.

 7. Machtigingsbrief

  Een volledig ingevulde en ondertekende machtigingsbrief per reiziger. Gelieve gebruik te maken van de machtigingsbrief die in het visum.nl aanvraagpakket zit. De brief moet:

  • Getypt of handgeschreven zijn
  • Voor de handtekening en datum met de handgeschreven zijn
  • Ondertekend zijn door de reiziger

 8. Visumaanvraagformulier

  Twee originele visumaanvraagformulieren, volledig ingevuld en ondertekend.

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Verblijf bij familie of vrienden

  Als de aanvrager bij familie of vrienden verblijft, dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze brief moet:

  • De naam en het adres van de uitnodigende persoon vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Vergezeld zijn van een kopie van het paspoort van de uitnodigende persoon
  • Vergezeld zijn van een kopie van beide zijden van de ID-kaart van de uitnodigende persoon (voor verblijfsinformatie)