Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Mali. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Mali.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Mali te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Mali om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Mali-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Mali-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Mali visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Kopie paspoort

  Een kleurenkopie van de informatiepagina van het paspoort van de reiziger.

 3. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf

  • Garantiebrief

   Twee brieven van de werkgever van de aanvrager. Deze brieven moeten:

   • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
   • Op bedrijfspapier geschreven zijn
   • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
   • De naam van de aanvrager vermelden
   • De geboortedatum van de aanvrager vermelden
   • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
   • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
   • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
   • Het volledige adres en de contactgegevens van de uitnodigende partij vermelden of van het hotel waar de aanvrager zal verblijven
   • In tweevoud worden aangeleverd en in het Frans geschreven zijn
   • Gericht zijn aan de ambassade in Brussel
   • Gestempeld en ondertekend zijn door een daartoe bevoegd persoon

  • Bewijs van het reisarrangement

   Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

   • Een kopie van de vluchtbevestiging, waarop de retourvlucht of doorreis wordt vermeld
   • Een kopie van de hotelbevestiging

  • Visumaanvraagformulier

   Twee volledig ingevulde en ondertekende visumaanvraagformulieren. Deze formulieren moeten:

   • De naam, het adres en telefoonnummer van minimaal één contactpersoon in Mali bevatten
   • Ingevuld worden in blokletters (kapitalen)
   • Ingevuld worden met zwarte of blauwe inkt

  • Gele koorts-certificaat

   Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

  • visum.nl-orderformulier

   Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  Vereisten voor een toeristenvisum voor Mali voor Nederlandse paspoorthouders

  1. Paspoort

   Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

   • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
   • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
   • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

  2. Kopie paspoort

   Een kleurenkopie van de informatiepagina van het paspoort van de reiziger.

  3. Pasfoto's

   Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

   • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
   • Een witte achtergrond hebben
   • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
   • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
   • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
   • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

  4. Bewijs van het reisarrangement

   Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

   • Een kopie van de vluchtbevestiging, waarop de retourvlucht of doorreis wordt vermeld
   • Een kopie van de hotelbevestiging

  5. Visumaanvraagformulier

   Twee volledig ingevulde en ondertekende visumaanvraagformulieren. Deze formulieren moeten:

   • De naam, het adres en telefoonnummer van minimaal één contactpersoon in Mali bevatten
   • Ingevuld worden in blokletters (kapitalen)
   • Ingevuld worden met zwarte of blauwe inkt

  6. Gele koorts-certificaat

   Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

  7. visum.nl-orderformulier

   Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.