Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Mozambique. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Mozambique.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Mozambique te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Mozambique om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Mozambique-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Mozambique-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Mozambique visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief opgesteld door de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Het volledige adres en de contactdetails van de uitnodigende partij bevatten
  • De reden, het gewenste type visum, geldigheidsduur van het visum en het aantal bezoeken (entries) aangeven
  • Een aanvaarding van financiële verantwoordelijkheid voor de aanvrager bevatten
  • Ondertekend zijn door de uitnodigende partij

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 6. Bewijs van autorisatie

  Een bewijs van autorisatie afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Mozambique.

  Uw gastheer/vrouw kan deze autorisatie ook direct naar de ambassade versturen. De ambassade zal pas beginnen met het verwerken van uw visumaanvraag nadat deze autorisatie is ontvangen. De verwerkingstijden kunnen hierdoor variëren.

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist voor de ambassade in Brussel. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager
  • In liggend formaat (Landscape orientation) worden afgedrukt (onder 'Pagina instellingen' kan dit geselecteerd worden voordat u print)

 8. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Mozambique voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager (niet ouder dan een maand).

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een hotelbevestiging of een persoonlijke uitnodiging en kopie van het paspoort van de uitnodigende partij
  • Een kopie van de vluchtbevestiging, waarop de heen- en terugvlucht wordt vermeld


 5. Bewijs van autorisatie

  Een bewijs van autorisatie afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Mozambique.

  Uw gastheer/vrouw kan deze autorisatie ook direct naar de ambassade versturen. De ambassade zal pas beginnen met het verwerken van uw visumaanvraag nadat deze autorisatie is ontvangen. De verwerkingstijden kunnen hierdoor variëren.

 6. Reisverklaring (Undertaking)

  Voor een verblijf van langer dan 30 dagen en/of een visum voor meerdere inreizen is een ondertekende, Engelstalige introductiebrief vereist die gericht is aan de ambassade. Deze brief moet de volgende informatie bevatten:

  • De naam van de aanvrager
  • De geboortedatum van de aanvrager
  • Het paspoortnummer van de aanvrager
  • De reden van de reis
  • De datum van aankomst en vertrek
  • Het aantal bezoeken (entries) en de gewenste geldigheid van het visum

   

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist voor de ambassade in Brussel. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager
  • In liggend formaat (Landscape orientation) worden afgedrukt (onder 'Pagina instellingen' kan dit geselecteerd worden voordat u print)

 8. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.