Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Zuid-Soedan. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Zuid-Soedan.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Zuid-Soedan te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Zuid-Soedan om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Zuid-Soedan-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Zuid-Soedan-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Zuid-Soedan visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de organisatie in het land van bestemming. De brief moet:

  • Op bedrijfsbriefpapier geschreven zijn
  • De naam en functie van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

 4. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van de hotelbevestiging
  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 6. Verklaring van Geen Bezwaar

  Een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Zuid-Soedanese COVID-19 National Task Force and National Steering Committee.

 7. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 8. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 9. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Film/Media

  Journalisten, fotografen en filmmakers moeten tevens een brief aanleveren van de opdrachtgever, waarin vermeld wordt:

  • De volledige naam van de aanvrager
  • Het paspoortnummer en vervaldatum van diens paspoort
  • Het doel van de reis
  • De aard van het programma
  • Een gedetailleerde lijst van alle apparatuur die meegebracht wordt naar het land
  • De lengte van het verblijf
  • De te bezoeken plaatsen tijdens het verblijf 

Vereisten voor een toeristenvisum voor Zuid-Soedan voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van de hotelbevestiging
  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 4. Verklaring van Geen Bezwaar

  Een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Zuid-Soedanese COVID-19 National Task Force and National Steering Committee.

 5. Aantoonbare financiële zekerheid

  Bewijs van voldoende financiële middelen. Dit moet worden aangeleverd als:

  • Een recent bankafschrift met daarop de naam en saldo van de aanvrager (niet ouder dan een maand).

  of

  • De laatste drie salarisspecificaties van de aanvrager

 6. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.