Maak nu gebruik van visum.nl

 1. De snelheid.  visum.nl is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Venezuela. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Venezuela.
 2. Het gemak.  visum.nl, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Venezuela te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Venezuela om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Venezuela-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Venezuela-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Mogelijk langere verwerkingstijd
De verwerkingstijd kan langer zijn dan aangegeven. De ambassade werkt met een afsprakensysteem wat in drukke tijden voor vertragingen kan zorgen. Uiteraard houdt visum.nl zoveel mogelijk rekening met de aangegeven datum waarop het paspoort retour moet zijn.
Bankstorting
Vóór het indienen van de aanvraag dienen wij de consulaire kosten namens de aanvrager te voldoen door middel van een bankstorting. Voor de kosten en werkzaamheden die dit met zich meebrengt, rekenen wij € 23,50 excl. BTW per aanvraag.
 

Vereisten voor een zakenvisum voor Venezuela visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens een jaar geldig zijn bij aankomst
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  Als u zelfstandig ondernemer bent, zijn de volgende documenten vereist:

  • Een brief van uw bank waarin noodzakelijke financiële referenties worden vermeld
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

 4. Bewijs van bedrijfsregistratie

  Een origineel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel van het Nederlandse bedrijf. Dit moet in het Engels opgesteld zijn.

  Het document moet gelegaliseerd zijn. visum.nl kan deze legalisatie namens u regelen. Meer informatie hierover vindt u op  Legalisaties

 5. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • De verblijfsduur in dagen vermelden
  • Een omschrijving geven van het beroep van de aanvrager
  • Het registratienummer van de Venezolaanse Kamer van Koophandel vermelden, het zg. RIF (Registro único de Información Fiscal)

 6. Bedrijfsregistratie

  Een Venezolaans uittreksel van de Kamer van Koophandel (een zg. 'Acta constitutiva o estatutos') is benodigd. Dit moet in Venezuela gelegaliseerd worden en een orginele handtekening bevatten, dit mag geen digitale handtekening zijn. De bedrijfsnaam op het uittreksel moet overeenkomen met de bedrijfsnaam op de uitnodiging.

 7. Bewijs van het reisarrangement

  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 8. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging.

 9. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Werkvergunning

  De reiziger kan een werkvisum aanvragen in Nederland, maar het werkvisum zal pas na inreis worden afgegeven door de lokale autoriteiten in Venezuela.

  Een werkvisum is in principe bestemd voor:

  • Personen die in loondienst gaan werken bij een bedrijf in Venezuela
  • Langdurige zakenreizen (langer dan vier weken)

  Benodigdheden voor een werkvisum:

  • Alle bovengenoemde benodigdheden voor een zakelijk visum
  • Een brief in het Spaans of Engels die in detail omschrijft wat de te verrichten werkzaamheden zijn

  Bij twijfel over het benodigde visum kan het bedrijf in Venezuela contact opnemen met de lokale immigratiedienst voor nadere informatie.
  De consulaire kosten, vereiste documenten en verwerkingstijd worden bepaald door de ambassade en zijn op aanvraag.

 12. Gele koorts-certificaat

  Vaccinatie tegen gele koort is vereist indien de reiziger:

  • Een paspoort heeft van een land dat geldt als risicogebied
  • Het land van bestemming inreist vanuit een risicogebied
  • In de voorgaande drie maanden een risicogebied bezocht heeft

  Risicogebieden zijn delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika. Wij adviseren u voor vertrek informatie in te winnen over de vereiste vaccinaties voor het land van bestemming via een reispoli, zoals Reisprik.nl of dereisdokter.nl

Vereisten voor een toeristenvisum voor Venezuela voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visumvrijstelling

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 90 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort dat nog zes maanden geldig is bij aankomst, met tenminste één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan