Belangrijke informatie

Afsprakensysteem
De ambassade werkt met een afsprakensysteem. De afspraken worden op volgorde van binnenkomst ingepland. De aangegeven verwerkingstijd van uw visumaanvraag gaat in vanaf de datum van afspraak.
De wachttijd voor een afspraak kan tot 3 weken duren.

Vereisten voor een zakenvisum voor Ghana visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  Het visumtype en de verwerkingstijd die u op het visumaanvraagformulier selecteert moeten hetzelfde visumtype en verwerkingstijd zijn als die u via visum.nl hebt aangevraagd.

  Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet gewijzigd kan worden nadat het online formulier is ingevuld en uitgeprint. visum.nl heeft ook geen inzage in de gegevens die u in het online formulier invult. Tegenstrijdige en/of foutive gegevens kunnen leiden tot een afwijzing en/of aanzienlijk hogere kosten. visum.nl raadt u dan ook aan om de Ghana Documenten Voorbereiding Service te gebruiken voor het invullen van uw visumaanvraagformulier.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten, waarvan twee naast elkaar
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 5. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Gericht zijn aan de ambassade in Den Haag

  Bij de aanvraag van een multiple entry visum moet de uitnodigingsbrief ook vermelden:

  • Dat er een multiple-entry visum nodig is
  • Waarom er een multiple-entry visum nodig is

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 7. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 8. Extra kopie van bepaalde documenten

  Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij visum.nl:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Het meest recente vorige visum voor Ghana

 9. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld visumaanvraagformulier is vereist. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op: https://ecimsglobal.com/default.aspx?id=10
  • Het mobiele telefoonnummer vermelden van de aanvrager in het telefoonnummer veld
  • Een geüploade pasfoto hebben
  • De juiste verwerkingstijd (Standard of Emergency) vermelden. De ambassade hanteert de procedure zoals vermeld op het aanvraagformulier
  • Een originele handtekening bevatten
  • Het volgende moet uitgeprint en opgestuurd worden naar visum.nl samen met alle andere benodigdheden:
   • Volledig ingevulde aanvraagformulier
   • Afspraakbevestiging
   • Machtigingsbrief (volledig ingevuld en ondertekend)
   • Checklist

  Het visumtype en de verwerkingstijd die u op het online formulier selecteert moeten hetzelfde visumtype en verwerkingstijd zijn als die u via visum.nl hebt aangevraagd.
  Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet gewijzigd kan worden nadat het online formulier is ingevuld en uitgeprint. visum.nl heeft ook geen inzage in de gegevens die u in het online formulier invult. Foutieve gegevens kunnen leiden tot aanzienlijk hogere kosten en/of dat u uw visum en paspoort niet op tijd terug zal krijgen. Mocht u tijdens het invullen van het formulier besluiten om alsnog gebruik te maken van de Ghana Documenten Voorbereiding Service, noteer dan het referentienummer dat rechtsboven op het online aanvraagformulier vermeld wordt. Wij hebben deze nodig om uw aanvraag te voltooien. visum.nl raadt u aan om de Ghana Documenten Voorbereiding Service te gebruiken.

 10. Belangrijke informatie

  Indien in het visumaanvraagformulier de gegevens van een hotel opgegeven worden als referentie dan dient er ook een kopie van een hotelbevestiging aangeleverd te worden.

  De ambassade neemt telefonisch contact op met de referenties om deze te verifiëren. Mocht er iets niet in orde zijn, dan kan dit leiden tot vertraging of afwijzing van de visumaanvraag. Restitutie van in rekening gebrachte consulaire tarieven is niet mogelijk.

 11. Aanvullend formulier

  Eén origineel, volledig ingevuld en door de paspoorthouder ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl aanvraagpakket.

 12. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 13. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum met meerdere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk als de aanvrager een visum kan tonen van een eerder bezoek aan dit land. Het mag een kopie van een vorig visum zijn.

 14. Reizen voor educatieve doeleinden

  Aanvragers die voor educatieve doeleinden naar Ghana reizen komen niet in aanmerking voor een visum met meerdere inreizen (multiple entry).

 15. Verblijfsduur

  De verblijfsduur kan verlengd worden bij de immigratiedienst in dit land.

 16. Film/Media

  Journalisten, fotografen en filmmakers moeten tevens een brief aanleveren van de opdrachtgever, waarin vermeld wordt:

  • De volledige naam van de aanvrager
  • Het paspoortnummer en vervaldatum van diens paspoort
  • Het doel van de reis
  • De aard van het programma
  • Een gedetailleerde lijst van alle apparatuur die meegebracht wordt naar het land
  • De lengte van het verblijf
  • De te bezoeken plaatsen tijdens het verblijf 

Belangrijke informatie

Afsprakensysteem
De ambassade werkt met een afsprakensysteem. De afspraken worden op volgorde van binnenkomst ingepland. De aangegeven verwerkingstijd van uw visumaanvraag gaat in vanaf de datum van afspraak.
De wachttijd voor een afspraak kan tot 3 weken duren.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Ghana voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  Het visumtype en de verwerkingstijd die u op het visumaanvraagformulier selecteert moeten hetzelfde visumtype en verwerkingstijd zijn als die u via visum.nl hebt aangevraagd.

  Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet gewijzigd kan worden nadat het online formulier is ingevuld en uitgeprint. visum.nl heeft ook geen inzage in de gegevens die u in het online formulier invult. Tegenstrijdige en/of foutive gegevens kunnen leiden tot een afwijzing en/of aanzienlijk hogere kosten. visum.nl raadt u dan ook aan om de Ghana Documenten Voorbereiding Service te gebruiken voor het invullen van uw visumaanvraagformulier.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten, waarvan twee naast elkaar
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van de hotelbevestiging
  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 5. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 6. Extra kopie van bepaalde documenten

  Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij visum.nl:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Het meest recente vorige visum voor Ghana

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld visumaanvraagformulier is vereist. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op: https://ecimsglobal.com/default.aspx?id=10
  • Het mobiele telefoonnummer vermelden van de aanvrager in het telefoonnummer veld
  • Een geüploade pasfoto hebben
  • De juiste verwerkingstijd (Standard of Emergency) vermelden. De ambassade hanteert de procedure zoals vermeld op het aanvraagformulier
  • Een originele handtekening bevatten
  • Het volgende moet uitgeprint en opgestuurd worden naar visum.nl samen met alle andere benodigdheden:
   • Volledig ingevulde aanvraagformulier
   • Afspraakbevestiging
   • Machtigingsbrief (volledig ingevuld en ondertekend)
   • Checklist

  Het visumtype en de verwerkingstijd die u op het online formulier selecteert moeten hetzelfde visumtype en verwerkingstijd zijn als die u via visum.nl hebt aangevraagd.
  Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet gewijzigd kan worden nadat het online formulier is ingevuld en uitgeprint. visum.nl heeft ook geen inzage in de gegevens die u in het online formulier invult. Foutieve gegevens kunnen leiden tot aanzienlijk hogere kosten en/of dat u uw visum en paspoort niet op tijd terug zal krijgen. Mocht u tijdens het invullen van het formulier besluiten om alsnog gebruik te maken van de Ghana Documenten Voorbereiding Service, noteer dan het referentienummer dat rechtsboven op het online aanvraagformulier vermeld wordt. Wij hebben deze nodig om uw aanvraag te voltooien. visum.nl raadt u aan om de Ghana Documenten Voorbereiding Service te gebruiken.

 8. Belangrijke informatie

  Indien in het visumaanvraagformulier de gegevens van een hotel opgegeven worden als referentie dan dient er ook een kopie van een hotelbevestiging aangeleverd te worden.

  De ambassade neemt telefonisch contact op met de referenties om deze te verifiëren. Mocht er iets niet in orde zijn, dan kan dit leiden tot vertraging of afwijzing van de visumaanvraag. Restitutie van in rekening gebrachte consulaire tarieven is niet mogelijk.

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Verblijfsduur

  De verblijfsduur kan verlengd worden bij de immigratiedienst in dit land.

 11. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum voor meerdere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk met:

  • Een schriftelijke verklaring waarom een multiple entry visum nodig is
   of
  • Een vluchtschema waarop meerdere inreizen vermeld zijn

 12. Aanvragers onder de 18 jaar

  Voor minderjarigen die met één of beide ouders meereizen is er een schriftelijke verklaring nodig. Deze moet:

  • In het Engels geschreven zijn
  • Verklaren dat de ouders gedurende de hele reis in Ghana voor het kind zullen zorgen
  • Aangeven dat de ondertekenaars ouderlijk gezag/voogdij hebben over de reizende minderjarige
  • Ondertekend zijn door beide ouders

Ghana visum

Wilt u weten hoe een visum voor Ghana eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Ghana om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 205 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.