Belangrijke informatie

Langere verwerkingstijd
We ondervinden momenteel vertragingen bij het verkrijgen van Ghanese visa, verwerkingstijden kunnen daarom ook niet gegarandeerd worden. Houdt u hier rekening bij het indienen van uw aanvraag.
Sluitingsdagen Ambassade
De ambassade is gesloten op maandag en woensdag
Vaccinatiebewijs
Alle reizigers moeten bij aankomst in Ghana een gele koorts certificaat overhandigen

Vereisten voor een zakenvisum voor Ghana visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  Het visumtype en de verwerkingstijd die u op het visumaanvraagformulier selecteert moeten hetzelfde visumtype en verwerkingstijd zijn als die u via visum.nl hebt aangevraagd.

  Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet gewijzigd kan worden nadat het online formulier is ingevuld en uitgeprint. visum.nl heeft ook geen inzage in de gegevens die u in het online formulier invult. Tegenstrijdige en/of foutive gegevens kunnen leiden tot een afwijzing en/of aanzienlijk hogere kosten. visum.nl raadt u dan ook aan om de Ghana Documenten Voorbereiding Service te gebruiken voor het invullen van uw visumaanvraagformulier.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten, waarvan twee naast elkaar
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://visum.nl/photo-service visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 4. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Garantiebrief service om er zeker van te zijn dat de garantiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar https://visum.nl/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld garantiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen. De garantiebrief moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 5. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Geadresseerd zijn aan de ambassade in Den Haag

  U moet tevens een kopie van het paspoort meesturen van de persoon die de uitnodiging heeft ondertekend.


  Bij de aanvraag van een multiple entry visum moet de uitnodigingsbrief ook vermelden:

  • Dat er een multiple-entry visum nodig is
  • Waarom er een multiple-entry visum nodig is

 6. Kopie paspoort uitnodiger

  Een duidelijke kleurenkopie van de informatiepagina van het paspoort van de ondertekenaar van de uitnodiging

 7. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 8. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 9. Extra kopie van bepaalde documenten

  Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij visum.nl:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Het meest recente vorige visum voor Ghana

 10. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig en correct ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist. Dit moet een orgineel formulier zijn, kopieën mogen niet worden ingeleverd bij de ambassade. visum.nl zal u assisteren met het invullen van het visumaanvraagformulier. Gelieve hiervoor het Documenten Voorbereiding formulier Ghana in te vullen, deze vindt u terug in het visum.nl-aanvraagpakket.

 11. Belangrijke informatie

  Indien in het visumaanvraagformulier de gegevens van een hotel opgegeven worden als referentie dan dient er ook een kopie van een hotelbevestiging aangeleverd te worden.

  De ambassade neemt telefonisch contact op met de referenties om deze te verifiëren. Mocht er iets niet in orde zijn, dan kan dit leiden tot vertraging of afwijzing van de visumaanvraag. Restitutie van in rekening gebrachte consulaire tarieven is niet mogelijk.

 12. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 13. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum met meerdere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk als de aanvrager een visum kan tonen van een eerder bezoek aan dit land. Het mag een kopie van een vorig visum zijn.

 14. Reizen voor educatieve doeleinden

  Aanvragers die voor educatieve doeleinden naar Ghana reizen komen niet in aanmerking voor een visum met meerdere inreizen (multiple entry).

 15. Verblijfsduur

  De verblijfsduur kan verlengd worden bij de immigratiedienst in dit land.

 16. Film/Media

  Journalisten, fotografen en filmmakers moeten tevens een brief aanleveren van de opdrachtgever, waarin vermeld wordt:

  • De volledige naam van de aanvrager
  • Het paspoortnummer en vervaldatum van diens paspoort
  • Het doel van de reis
  • De aard van het programma
  • Een gedetailleerde lijst van alle apparatuur die meegebracht wordt naar het land
  • De lengte van het verblijf
  • De te bezoeken plaatsen tijdens het verblijf 

Belangrijke informatie

Langere verwerkingstijd
We ondervinden momenteel vertragingen bij het verkrijgen van Ghanese visa, verwerkingstijden kunnen daarom ook niet gegarandeerd worden. Houdt u hier rekening bij het indienen van uw aanvraag.
Sluitingsdagen Ambassade
De ambassade is gesloten op maandag en woensdag
Vaccinatiebewijs
Alle reizigers moeten bij aankomst in Ghana een gele koorts certificaat overhandigen

Vereisten voor een toeristenvisum voor Ghana voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  Het visumtype en de verwerkingstijd die u op het visumaanvraagformulier selecteert moeten hetzelfde visumtype en verwerkingstijd zijn als die u via visum.nl hebt aangevraagd.

  Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet gewijzigd kan worden nadat het online formulier is ingevuld en uitgeprint. visum.nl heeft ook geen inzage in de gegevens die u in het online formulier invult. Tegenstrijdige en/of foutive gegevens kunnen leiden tot een afwijzing en/of aanzienlijk hogere kosten. visum.nl raadt u dan ook aan om de Ghana Documenten Voorbereiding Service te gebruiken voor het invullen van uw visumaanvraagformulier.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten, waarvan twee naast elkaar
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://visum.nl/photo-service visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 5. Hotelbevestiging

  Een officiële hotelbevestiging. Deze moet:

  • Be on an official hotel letterhead
  • Het volledige hoteladres vermelden
  • De verblijfdata vermelden
  • Naam van de reiziger vermelden zoals vermeld in het paspoort
  • Ondertekend zijn door een hotelmedewerker

  Let op: Naast de hotelbevestiging moet er ook een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de ondertekenaar verstrekt worden.

  Let op: Indien de reiziger bij vrienden of familie verblijft, dan moet er in plaats van een hotelbevestiging een uitnodigingsbrief verstrekt worden. De uitnodiging moet uw reisdata, de volledige naam van uw gastheer/vrouw, het verblijfsadres en telefoonnummer in Ghana vermelden. Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de gastheer/vrouw is ook vereist.

 6. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 7. Extra kopie van bepaalde documenten

  Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij visum.nl:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Het meest recente vorige visum voor Ghana

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig en correct ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist. Dit moet een orgineel formulier zijn, kopieën mogen niet worden ingeleverd bij de ambassade. visum.nl zal u assisteren met het invullen van het visumaanvraagformulier. Gelieve hiervoor het Documenten Voorbereiding formulier Ghana in te vullen, deze vindt u terug in het visum.nl-aanvraagpakket.

 9. Belangrijke informatie

  Indien in het visumaanvraagformulier de gegevens van een hotel opgegeven worden als referentie dan dient er ook een kopie van een hotelbevestiging aangeleverd te worden.

  De ambassade neemt telefonisch contact op met de referenties om deze te verifiëren. Mocht er iets niet in orde zijn, dan kan dit leiden tot vertraging of afwijzing van de visumaanvraag. Restitutie van in rekening gebrachte consulaire tarieven is niet mogelijk.

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Verblijfsduur

  De verblijfsduur kan verlengd worden bij de immigratiedienst in dit land.

 12. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum voor meerdere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk met:

  • Een schriftelijke verklaring waarom een multiple entry visum nodig is
   of
  • Een vluchtschema waarop meerdere inreizen vermeld zijn

 13. Aanvragers onder de 18 jaar

  Voor minderjarigen die met één of beide ouders meereizen is er een schriftelijke verklaring nodig. Deze moet:

  • In het Engels geschreven zijn
  • Verklaren dat de ouders gedurende de hele reis in Ghana voor het kind zullen zorgen
  • Aangeven dat de ondertekenaars ouderlijk gezag/voogdij hebben over de reizende minderjarige
  • Ondertekend zijn door beide ouders

Ghana visum

Wilt u weten hoe een visum voor Ghana eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Ghana om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 205 / 0031-70-3150205 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.