Vereisten voor een zakenvisum voor Pakistan visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Deze brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • In het Engels geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van de vluchtbevestiging, waarop de retourvlucht of doorreis wordt vermeld

 6. Bedrijfsregistratie

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel in Nederland. Dit uittreksel moet:

  • Opgesteld zijn in het Engels
  • Niet ouder zijn dan 6 maanden
  • Uitgegeven zijn door de KvK waar het bedrijf in Nederland staat ingeschreven

 7. Bewijs van bedrijfsregistratie

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel in Pakistan is benodigd. De naam op het uittreksel moet overeenkomen met de naam van het bedrijf op de uitnodiging.

 8. Aanvullend formulier

  Eén aanvullend formulier. Dit formulier is opgenomen in het visum.nl aanvraagpakket. Het formulier moet:

  • Een originele handtekening en bedrijfsstempel bevatten
  • Volledig ingevuld zijn

 9. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 10. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Werkzaam bij een NGO

  De visumaanvragen van reizigers die werkzaam zijn bij een NGO zullen eerst ter goedkeuring worden overlegd aan de autoriteiten in Pakistan. Dit heeft als gevolg dat de verwerkingstijd op zijn minst 2 maanden langer kan zijn. 

 12. Multiple entry-aanvragers

  Een visum voor meerdere inreizen (multiple entry) wordt alleen afgegeven als de noodzaak hiervoor duidelijk blijkt uit de garantiebrief en de uitnodigingsbrief. Het blijft per individuele visumaanvraag ter beoordeling van de ambassade om al dan niet een multiple entry-visum af te geven. Weigering is mogelijk zonder opgaaf van redenen.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Pakistan voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 4. Bewijs van verblijf

  Eén van de onderstaande documenten moet worden aangeleverd:

  • Een uitnodigingsbrief van een bevoegde reisorganisatie of toeristisch bedrijf in Pakistan.
  • Een originele uitnodiging plus een kopie van de informatiepagina van het Pakistaanse paspoort van de gastheer, beide door hem ondertekend. Deze uitnodiging dient geautoriseerd te zijn door bijv. de politie aldaar

 5. Aantoonbare financiële zekerheid

  Reizigers die naar Pakistan gaan als toerist of voor een privébezoek, dienen één van de volgende documenten aan te leveren:

  • Een Engelstalige CV en/of een werkgeversverklaring
   of
  • Een brief met daarin de volledige naam, paspoortnummer, het beroep en hoe in het levensonderhoud wordt voorzien

 6. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 8. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Double/Multiple entry-visum

  Het aanvragen van een visum voor twee of meedere inreizen is alleen mogelijk als de aanvrager visa kan tonen van eerdere bezoeken aan dit land. Kopieën van oude visa met, indien van toepassing, een kopie van het oude paspoort waar de visa in staan, moeten worden aangeleverd.
  Voor het eerste bezoek mag de reiziger een visum voor één inreis (single entry) aanvragen, voor het tweede bezoek een visum voor twee inreizen (double entry). Pas na deze bezoeken mag de reiziger een multiple entry visum aanvragen. Het consulaat bepaalt per aanvraag of een double of multiple entry visum daadwerkelijk afgegeven wordt.

 10. Kinderen

  Voor alle met de ouders meereizende kinderen dient een geboorteakte aangeleverd te worden

Pakistan visum

Wilt u weten hoe een visum voor Pakistan eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Pakistan om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 205 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.