Vereisten voor een zakenvisum voor Rusland visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  De ambassade neemt momenteel alleen aanvragen in behandeling met een vertrekdatum van binnen drie maanden.De verwerkingstijd van 4, 6 of 8 werkdagen voor multiple-entry visumaanvragen is alleen mogelijk indien de aanvrager een FMS of een Telex aanlevert.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://visum.nl/photo-service.php visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 4. Uitnodiging

  Eén van onderstaande drie typen uitnodigingen is vereist:


  Een uitnodigingsbrief van het Russische bedrijf waar de reiziger op bezoek gaat. Deze brief moet:

  • Geprint zijn op briefpapier van het Russische bedrijf 
  • Het 10-cijferig NHH-nummer vermelden
  • De naam en geboortedatum van de reiziger vermelden
  • Het paspoortnummer en de vervaldatum van het paspoort van de reiziger vermelden
  • De ingangsdatum en de vervaldatum van het visum vermelden
  • Het type visum vermelden
  • Vermelden wat de werkzaamheden zijn van het bedrijf in Rusland
  • Ondertekend en gestempeld  zijn (rond stempel) door een Directeur of CEO, handtekeningen van middenmanagement worden niet geaccepteerd

  of

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet voor de reiziger een Letter of Invitation (LOI) aanvragen bij de Federal Migration Service (FMS) in Rusland. Dit is een bruin A5-document, een voorbeeld is opgenomen in het visum.nl-aanvraagpakket.
  Een originele LOI is benodigd

  of

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet voor de reiziger een elektronische uitnodiging (telex) aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. De telex - met een 5- of 6-cijferig nummer dat nodig is voor de visumaanvraag - wordt rechtstreeks verzonden naar de ambassade in Den Haag.

  visum.nl kan de juiste uitnodigingsbrief voor u verzorgen.  Hiervoor moet u het Orderformulier Russische zakenuitnodiging invullen en opsturen. Dit formulier vindt u in het visum.nl-aanvraagpakket. Voor een Multiple Entry visum kunnen wij een aantal weken van tevoren al een uitnodiging aanvragen, voordat u daadwerkelijk het paspoort met alle benodigheden aanlevert. Neemt u voor meer informatie contact met ons op via rusland@cibtvisas.nl.

 5. Bewijsstukken verzekering

  Een Ruslandverklaring van uw verzekeringsmaatschappij. De verklaring moet:

  • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd
  • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Rusland
  • De data vermelden die in de uitnodiging staan en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode
  • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd
  • Ondertekend zijn door de verzekeraar

 6. Multiple entry-aanvragers

  Aanvragers van een multiple-entry visum die niet in het bezit zijn van een FMS/Telex, moeten aantonen dat ze al eens een visum voor Rusland hebben gekregen en dat ze Rusland minstens één keer in de laatste twaalf maanden hebben bezocht. Dit bewijs moet geleverd worden in de vorm van:

  • Het huidige of voorgaande paspoort met daarin het eerdere visum
  • Stempels op het oude visum, waaruit blijkt dat de aanvrager minstens één keer in de laatste twaalf maanden Rusland in en uit is gereisd
  • Indien dit voorgaande visum niet in het huidige paspoort zit, een kopie van het voorgaande visum en de informatiepagina van het voorgaande paspoort

  De verwerkingstijd van 4, 6 of 8 werkdagen voor multiple-entry visumaanvragen is alleen mogelijk indien de aanvrager een FMS of een Telex aanlevert.

 7. Spoedaanvraag

  De spoedprocedure van 4 werkdagen is alleen mogelijk als de aanvrager kan bewijzen dat er een spoedvisum nodig is. Bewijs moet aangeleverd worden in de vorm van:

  • Een vermelding in de uitnodigingsbrief van het Russische bedrijf waarin bevestigd wordt dat een spoedvisum vereist is.
   of
  • Een "urgency letter", indien de aanvrager een Telex of FMS uitnodiging aanlevert. Deze "urgency letter" dient opgesteld te worden door het uitnodigende bedrijf in Rusland met uitleg over de aard van de urgentie

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Het invullen van een online visumaanvraagformulier kan tijdrovend en gecompliceerd zijn. U kunt dit aan ons uitbesteden door gebruik te maken van de Rusland Documenten Voorbereiding Service. Deze service bieden we aan voor €20,50. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt. In het visum.nl-aanvraagpakket vindt u een formulier voor de Rusland Documenten Voorbereiding Service. Beantwoord álle vragen op dit formulier.

  Verzoeken voor het invullen van het online visumaanvraagformulier moeten voor 14.00 uur door visum.nl ontvangen zijn om dezelfde dag het formulier terug te kunnen sturen. Zodra we uw online aanvraagformulier af hebben, sturen we het naar u terug voor ondertekening. De ambassade eist dat alle visumaanvraagformulieren een originele handtekening moeten bevatten. Stuur daarom het origineel ondertekende formulier per post of koerier weer naar ons terug.

  Het visumaanvraagformulier kan ook door de aanvrager zelf ingevuld worden. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op https://visa.kdmid.ru/ 
  • Een Application ID én wachtwoord hebben; die moeten worden aangemaakt via bovenstaande website alvorens het formulier in te vullen. Gelieve deze gegevens ook mee te sturen naar visum.nl op een apart briefje als u akkoord bent met het evt. corrigeren van het formulier
  • Bij vraag 1 (country of application) ingevuld worden met 'Netherlands' 
  • Alle gevraagde adresgegevens bevatten, inclusief postcode, woonplaats en telefoonnummer
  • Een Nederlands adres vermelden waar men vraagt om een woonadres. Aanvragen van reizigers die niet in Nederland wonen zullen geweigerd worden.
  • De inreisdatum tonen in het "date of entry into Russia" veld. In het veld voor "date of exit from Russia" moet de datum wanneer het visum moet komen te vervallen vermeld worden ie. overeenkomen met de data die in de uitnodiging staan.
  • Bij de laatste vraag ingevuld worden met 'VFS' als de locatie waar de aanvraag wordt gedaan (niet 'Embassy')
  • Volledig ingevuld en ondertekend zijn. Wijzigingen moet online aangebracht worden en het formulier moet dan opnieuw geprint en ondertekend worden.


   

 9. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Geboren in voormalig Sovjet Unie

  Aanvragers die vóór 1991 in de voormalige Sovjet Unie zijn geboren (en daarmee afstand hebben gedaan van de betreffende nationaliteit), moeten aanvullende documenten aanleveren. Neem contact op met ons op via rusland@cibtvisas.nl voor meer informatie.

 11. Werkgeversverklaring

  Als het visum met een visum.nl- Officiële zakelijke uitnodigingsbrief wordt aangevraagd, dan moet aanvullend een Engelstalige werkgeversverklaring worden aangeleverd. Een voorbeeld werkgeversverklaring vindt u hier. Dit moet u volledig invullen, op bedrijfslogopapier uitprinten en ondertekenen. Gelieve er rekening mee te houden dat de werkgeversverklaring de data moet vermelden die in de uitnodiging staan (ingangsdatum en vervaldatum van het visum).

  Een gescand exemplaar kan vervolgens digitaal verstuurd worden via de beveiligde link https://visum.nl/upload-forms?service=rusland 

 12. Houders van een geldig visum

  Aanvragers mogen maar één geldig visum van dit land in het paspoort hebben. Een bestaand visum wordt automatisch overschreven door de ambassade als een nieuw visum wordt aangevraagd, ongeacht de geldigheid van het bestaande visum. Het paspoort met het bestaande visum moet worden aangeboden bij de ambassade zodat dit visum correct kan worden overschreven.

 13. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Vereisten voor een toeristenvisum voor Rusland voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  De ambassade neemt momenteel alleen aanvragen in behandeling met een vertrekdatum van binnen drie maanden.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://visum.nl/photo-service.php visum.nl zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 4. Toeristen voucher & hotel voucher confirmation

  Een Visa Support Letter. Deze kan aangevraagd worden bij:

  De touroperator/het reisbureau in Nederland, of het hotel/de hotels in Rusland waar overnacht wordt gedurende het verblijf


  Alle in Rusland doorgebrachte nachten moeten met een Visa Support Letter verantwoord worden, ook als deze doorgebracht worden in bijv. een nachttrein. Een treinticket is niet voldoende bewijs van een overnachting.


  visum.nl kan de juiste Visa Support Letter verzorgen namens de reiziger. Wilt u hiervan gebruik maken, vul dan het Orderformulier Russische uitnodiging in dat u aantreft in het visum.nl-aanvraagpakket.
  .

 5. Bewijsstukken verzekering

  Een Ruslandverklaring van uw verzekeringsmaatschappij. De verklaring moet:

  • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd
  • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Rusland
  • De data vermelden die in de uitnodiging staan en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode
  • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd
  • Ondertekend zijn door de verzekeraar

 6. Double entry visum

  Een kopie van uw vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket. Indien u een double-entryvisum aanvraagt dan moet uit het vluchtschema blijken dat u twee keer in- en uitreist.

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

  Het invullen van een online visumaanvraagformulier kan tijdrovend en gecompliceerd zijn. U kunt dit aan ons uitbesteden door gebruik te maken van de Rusland Documenten Voorbereiding Service. Deze service bieden we aan voor €20,50. Daarnaast gelden de tarieven voor de overige diensten die u afneemt. In het visum.nl-aanvraagpakket vindt u een formulier voor de Rusland Documenten Voorbereiding Service. Beantwoord álle vragen op dit formulier.

  Verzoeken voor het invullen van het online visumaanvraagformulier moeten voor 14.00 uur door visum.nl ontvangen zijn om dezelfde dag het formulier terug te kunnen sturen. Zodra we uw online aanvraagformulier af hebben, sturen we het naar u terug voor ondertekening. De ambassade eist dat alle visumaanvraagformulieren een originele handtekening moeten bevatten. Stuur daarom het origineel ondertekende formulier per post of koerier weer naar ons terug.

  Het visumaanvraagformulier kan ook door de aanvrager zelf ingevuld worden. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op https://visa.kdmid.ru/ 
  • Een Application ID én wachtwoord hebben; die moeten worden aangemaakt via bovenstaande website alvorens het formulier in te vullen. Gelieve deze gegevens ook mee te sturen naar visum.nl op een apart briefje als u akkoord bent met het evt. corrigeren van het formulier
  • Bij vraag 1 (country of application) ingevuld worden met 'Netherlands' 
  • Alle gevraagde adresgegevens bevatten, inclusief postcode, woonplaats en telefoonnummer
  • Een Nederlands adres vermelden waar men vraagt om een woonadres. Aanvragen van reizigers die niet in Nederland wonen zullen geweigerd worden.
  • De inreisdatum tonen in het "date of entry into Russia" veld. In het veld voor "date of exit from Russia" moet de datum wanneer het visum moet komen te vervallen vermeld worden ie. overeenkomen met de data die in de uitnodiging staan.
  • Bij de laatste vraag ingevuld worden met 'VFS' als de locatie waar de aanvraag wordt gedaan (niet 'Embassy')
  • Volledig ingevuld en ondertekend zijn. Wijzigingen moet online aangebracht worden en het formulier moet dan opnieuw geprint en ondertekend worden.


   

 8. visum.nl-orderformulier

  Stuur het visum.nl orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat visum.nl uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Geboren in voormalig Sovjet Unie

  Aanvragers die vóór 1991 in de voormalige Sovjet Unie zijn geboren (en daarmee afstand hebben gedaan van de betreffende nationaliteit), moeten aanvullende documenten aanleveren. Neem contact op met ons op via rusland@cibtvisas.nl voor meer informatie.

 10. Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat visum.nl uw reis registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Registratie houdt in dat de Nederlandse ambassade in het land van bestemming op de hoogte zal zijn van uw reisplannen en dat u bent ingeschreven in het Kompas crisis registratiesysteem.
  Om van deze optionele service gebruik te maken moet u het registratieformulier invullen dat u in het aanvraagpakket terug zal vinden en deze vervolgens naar ons opsturen samen met alle andere benodigdheden

Rusland visum

Wilt u weten hoe een visum voor Rusland eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Rusland om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 205 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.