Belangrijke informatie

Langere verwerkingstijd
Vanwege technische problemen met de Thaise eVisa website ondervinden wij momenteel vertragingen bij het verkrijgen van Thaise eVisa. Houdt u hier rekening bij het indienen van uw aanvraag.

Vereisten voor een zakenvisum voor Thailand visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Kopie paspoort

  Een kleurenkopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet tenminste zes maanden geldig zijn bij aankomst.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 2. Pasfoto

  Een digitale officiële kleurenpasfoto. De foto moet:

  • Een witte achtergrond hebben
  • Zonder bril zijn
  • In de afgelopen zes maanden genomen zijn
  • Aangeleverd worden als een JPG (JPEG) bestand


  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u uw digitale foto tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 3. Bewijs van adres

  Dit moet aangeleverd worden in de vorm van een kopie van een energierekening met de naam en het adres van de aanvrager

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 4. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De geboortedatum van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
  • Ondertekend zijn

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 5. Identiteitsbewijs van werkgever

  Een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de persoon die de garantiebrief heeft ondertekend

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 6. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 7. Kopie paspoort uitnodiger

  Een kopie van het paspoort of ID bewijs van de persoon die de uitnodiging heeft ondertekend.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 8. Bewijs van bedrijfsregistratie

  Bewijs van registratie van het uitnodigende bedrijf in Thailand. Dit moet aangeleverd worden in de vorm van een kopie van de bedrijfsvergunning/zakelijke licentie van het uitnodigende bedrijf.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 9. Aanvullend formulier

  Een door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier, genaamd "Declaration", vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 10. Bewijs van identiteit

  Dit moet verstrek worden in de vorm van een foto van de aanvrager waarin deze de informatiepagina van het paspoort vasthoudt.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 11. Visumaanvraagformulier

  Een volledig ingevuld visum.nl Thailand aanvraagformulier. Dit vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 12. Reisgeschiedenis

  Aanvragers die in de afgelopen 12 maanden internationaal hebben gereisd moeten tevens een kopie aanleveren van alle in- en uitreisstempels in het paspoort

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 13. Eerdere bezoeken aan een gele koorts risicogebied

  Aanvragers die in de afgelopen drie maanden een gele koorts risicogebied (delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika) hebben bezocht moeten een originele gele koorts boekje in hun bezit hebben bij aankomst in Thailand.

Belangrijke informatie

Langere verwerkingstijd
Vanwege technische problemen met de Thaise eVisa website ondervinden wij momenteel vertragingen bij het verkrijgen van Thaise eVisa. Houdt u hier rekening bij het indienen van uw aanvraag.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Thailand voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  Houdt u er alstublieft rekening mee dat zelfs voor een verblijf van minder dan 30 dagen u:

  • In het bezit moet zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit moet zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit moet zijn van een bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit moet zijn van documenten die het doel van de reis aantonen
  • In het bezit moet zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan

  Voor een langer verblijf is een visum vereist, leest u de informatie die hier gegeven wordt in dat geval goed door.

 2. Visumvoorwaarden

  De maximale duur van het verblijf met een van tevoren aangevraagd visum is 60 aaneengesloten dagen. U kunt uw visum verlengen bij het plaatselijke immigratiekantoor met 30 dagen.

  Visum voor één inreis (single entry):
  Het visum is drie maanden geldig, u moet dus het land inreizen binnen drie maanden na afgifte van het visum.
  De geldigheidsduur van het visum gaat in vanaf de datum van afgifte en u kunt dan maximaal 60 aaneengesloten dagen blijven. Een single entry visum kunt u verlengen:

  • bij het plaatselijke immigratiekantoor voor nog 30 dagen, u hoeft daarvoor het land niet te verlaten
  • u kunt het land verlaten en via een luchthaven terugkeren, u krijgt dan een visum voor weer 30 dagen
  • u kunt het land verlaten en over land terugkeren, u krijgt dan een visum voor 15 dagen.

  Er is geen garantie dat een single entry visum daadwerkelijk verlengd zal worden door de Thaise authoriteiten.

  Visum voor meerdere inreizen (multiple entry):
  Het visum is zes maanden geldig, u moet dus het land voor de eerste keer inreizen binnen zes maanden na afgifte van het visum.
  De geldigheidsduur van het visum gaat in vanaf de datum van afgifte en is geldig voor meerdere verblijven van elk maximaal 60 aaneengesloten dagen. Na 60 dagen dient u het land te verlaten, bij terugkeer gaat het visum opnieuw in met elke keer weer een maximale verblijfsduur van 60 dagen.

 3. Kopie paspoort

  Een kleurenkopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet tenminste zes maanden geldig zijn bij aankomst.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 4. Pasfoto

  Een digitale officiële kleurenpasfoto. De foto moet:

  • Een witte achtergrond hebben
  • Zonder bril zijn
  • In de afgelopen zes maanden genomen zijn
  • Aangeleverd worden als een JPG (JPEG) bestand


  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u uw digitale foto tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 5. Bewijs van adres

  Dit moet aangeleverd worden in de vorm van een kopie van een energierekening met de naam en het adres van de aanvrager

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van de vluchtbevestiging, waarop de retourvlucht of doorreis wordt vermeld
  • Een hotelbevestiging onder de naam van de aanvrager


  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 7. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift (niet ouder dan één maand) met een minimum saldo van € 1000,-

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 8. Aanvullend formulier

  Een door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier, genaamd "Declaration", vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 9. Bewijs van identiteit

  Dit moet verstrek worden in de vorm van een foto van de aanvrager waarin deze de informatiepagina van het paspoort vasthoudt.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 10. Visumaanvraagformulier

  Een volledig ingevuld visum.nl Thailand aanvraagformulier. Dit vindt u terug in het visum.nl aanvraagpakket.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 11. Reisgeschiedenis

  Aanvragers die in de afgelopen 12 maanden internationaal hebben gereisd moeten tevens een kopie aanleveren van alle in- en uitreisstempels in het paspoort

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij visum.nl, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar visum.nl via de volgende link https://visum.nl/upload-forms?service=evisas

 12. Multiple entry-aanvragers

  Aanvragers van een visum met meerdere inreizen moeten een verklaringsbrief overleggen. Deze moet:

  • Geadresseerd zijn aan de ambassade
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De verblijfsduur en plaats van verblijf in Thailand vermelden
  • Vermelden waarom een visum met meerdere inreizen vereist is

 13. Eerdere bezoeken aan een gele koorts risicogebied

  Aanvragers die in de afgelopen drie maanden een gele koorts risicogebied (delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika) hebben bezocht moeten een originele gele koorts boekje in hun bezit hebben bij aankomst in Thailand.

Visum quick check

Bent u houder van een Nederlands paspoort? Kijk hier of u een visum nodig hebt voor uw bestemming.

Alle landen bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van visum.nl haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 0900-31 50 205 / 0031-70-3150205 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor visum.nl

Snel. visum.nl biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. visum.nl waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.