Documenten en legalisatie

Welke documenten vereisen doorgaans een legalisatie?

Ieder land stelt zijn eigen eisen, afhankelijk van het type document en het doel waarvoor u het wilt gebruiken. Zo kan een buitenlandse overheid verlangen dat een document is genotariseerd en is gelegaliseerd door een rechtbank, Kamer van Koophandel, Ministerie van Buitenlandse Zaken en meestal de ambassade van het land om de echtheid en rechtsgeldigheid te waarborgen. De onderstaande documenten moeten doorgaans worden gelegaliseerd om in het buitenland gebruikt te kunnen worden.

Documenten vereisen doorgaans een legalisatie

Aandeelhoudersbesluiten Opleidingscertificaten
Adoptiepapieren Oprichtingsakten b.v.
Analysecertificaten Oprichtingsakten onderneming
Arbeidsovereenkomsten Oprichtingsakten stichting
Bewijs van herkomst Patenten / octrooien
Deed of Assignment / Akte van cessie Stichtingsoorkonden
Exportcertificaten Vaccinatiecertificaten
Facturen Verklaring omtrent het gedrag
Geboorteakten, geregistreerd partnerschap, trouwakten Veterinaire certificaten
Letter of Intent / intentieverklaringen  Volmachten
Medische documenten Woonplaatsverklaringen
Merkenregistraties Zakelijke contracten