Instanties

Een legalisate is een officieel, maar vaak ook ingewikkeld proces om uw belangrijke documenten gebruiksklaar te maken voor buitenlandse entiteiten/overheden.

Wanneer u uw officiele documenten in het buitenland wil gebruiken, kan het voorkomen dat deze eerst gelegaliseerd moeten worden, voordat desbetreffende autoriteiten de documenten accepteren. Elk land heeft zijn eigen regels met betrekking tot legalisatie vereisten, welke per document en gebruiksdoeleinde kunnen varieëren. visum.nl heeft de kennis om u snel in dit proces te assisteren om te besluiten langs welke instanties uw document dient te gaan. 

Kamer van Koophandel

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel is een bewijs dat de onderneming die u vertegenwoordigt, daadwerkelijk in Nederland is gevestigd. Dit bewijs is nodig om de authenticiteit van bedrijven te bevestigen, voordat documenten kunnen worden gelegaliseerd. visum.nl kan de volgende services aan u verlenen:           
                                                        
Certificaat van oorsprong

visum.nl kan een certificaat van oorsprong (CvO) voor u opstellen. U kunt het CvO formulier samen met een visum.nl order formulier beveiligd versturen via deze link. U ontvangt van ons een bevestiging en wij zullen het Certificaat van Oosprong  binnen 2 werkdagen gereed hebben. Uiteraard kunnen wij het document ook doorlegaliseren tot en met de ambassade van het land waar dit gebruikt moet worden.                     

Digitale Kamer van Koophandel stempel

Vanaf 1 november 2013 kunt u uw exportdocumenten van de Kamer van Koophandel niet meer bij de balie laten stempelen. De documenten worden nu digitaal gecertificeerd/gestempeld waarvoor een koppeling met het digitale systeem van de Kamer van Koophandel noodzakelijk is.

Het aansluiten op het digitale systeem van de Kamer van Koophandel is een tijdrovend en kostbaar proces. visum.nl is reeds aangesloten en kan de certificering voor u verzorgen. Dit kan binnen 1 werkdag geregeld zijn. 

Fysieke stempel

Mocht u toch een fysieke stempel nodig hebben, kan visum.nl dit uiteraard ook voor u verzorgen. Wanneer wij de documenten niet verder hoeven te legaliseren, kunnen wij uw documenten met 3 werkdagen gereed hebben.

Vertaaldienst

Bij bepaalde instanties is het benodigd dat uw document in een specifieke taal wordt aangeleverd. visum.nl werkt samen met beëdigde vertalers waardoor uw documenten rechtsgeldig zijn bij de juiste instanties. Mochten uw documenten daarna verder gelegaliseerd moeten worden, kan visum.nl u uiteraard ook daarmee assisteren.

De verwerkingstijd voor een vertaling varieert per document en taal.

Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via e-mail [email protected] of bel 0900 31 50 200.

Notaris

Notarisatie is het proces van controle op de feiten zoals deze in een document staan vermeld. Documenten die u in een ander land wilt gebruiken, moeten vaak genotariseerd worden voordat ze verder gelegaliseerd kunnen worden.

visum.nl assisteert bij de notarisatie via onze vaste notaris om te waarborgen dat uw documenten worden beschouwd als inhoudelijk correct en rechtsgeldig in het land waar u ze wilt gebruiken.   
                               
Wilt u meer weten over het notariseren van documenten of het vervolg traject, neem dan contact op via e-mail [email protected] of bel 0900 31 50 200.

Rechtbank

De rechtbank bevestigt door middel van een apostille of legalisatie de echtheid van de handtekening op een document.    
                                                                                                           
Wanneer een apostille?

Indien u uw document wilt gebruiken in een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag is een apostille voldoende en kan het document direct gebruikt worden. Verdere stappen zijn dan niet nodig. Het legalisatieproces kan dan worden ingekort, waardoor uw documenten binnen 1 werkdag kunnen zijn voorzien van een apostille stempel. Hier vindt u de landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag.

Wanneer een legalisatie?                                                                                                      

Indien het document is bestemd voor een land dat het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, dan dient dit te worden gelegaliseerd. De weg die een legalisatie van een document aflegt is langer. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Documenten die afkomstig zijn van een overheidsinstantie (gemeente, ministerie, Kamer van Koophandel) of een rechtbank stempel bevatten moeten veelal door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden. Hierna kunnen de documenten door naar de ambassade van het land waar ze uiteindelijk moeten worden gebruikt.

CIBG/BIG

Medische documenten dienen te worden erkend door de instantie waar alle Nederlandse medisch specialisten zijn aangesloten; het BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

Hierna kan het document verder in het legalisatieproces.

Ook deze stap kan in 1 werkdag worden voltooid.

Ministerie van Financiën

Documenten die afkomstig zijn van de Belastingdienst moeten worden erkend door het Ministerie van Financiën voordat deze kunnen worden aangeboden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Gemeente

Voor een paspoortlegalisatie is een stempel van de gemeente benodigd. visum.nl kan deze voor u verzorgen.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via e-mail [email protected] of bel 0900 31 50 200.

DUO

Als u naar het buitenland gaat voor werk of studie, heeft u meestal een gelegaliseerd opleidingsdocument nodig (diploma, cijferlijst, etc.). Deze documenten moeten door DUO (Dienst Uitvoering  Onderwijs) eerst worden erkend voordat de ambassade deze accepteert.  visum.nl  kan deze en ook de vervolgstappen voor u uit handen nemen.

Ambassade

In het legalisatieproces is de ambassade het eindstation. Iedere ambassade hanteert eigen eisen aan wat moet worden aangeleverd en hoelang de verwerkingstijd is.